Det er meget nemmere at opnå energibesparelser i nybyggeri. Men de fredede bygninger kan, med en forsigtig indsats, forbedres væsentligt. I forhold til fredede bygninger kan en enøjet fokusering på energibesparelser være ødelæggende. Særligt for den æstetiske oplevelse af arkitekturen. Men med en mere holistisk tilgang til opgaven kan man opnå store besparelser, uden at gå på kompromis med det æstetiske niveau. Dette gøres ved at fokusere på de øvrige parametre, der hører til under paraplyen bæredygtighed. Den altoverskyggende kvalitet ved en fredet bygning er dens levetid og de anvendte materialer.

 

God energi i gamle bygninger

De færreste nyere, ikke fredede bygninger, kan levere så lille et CO2-fodaftryk som en 2-300 år gammel bygning. For det første er den energi, der er forbrugt til byggematerialernes produktion, for længst betalt tilbage. For det andet er den fredede bygnings særlige kvalitet at forblive uforandret i forhold til radikale, ressourceforbrugende ombygninger. For det tredje er alle materialer i stort omfang genanvendelige. Men små funktionelle ændringer vil stadig være nødvendige mange steder.

 

Sådan får man bedre energi

Et væsentligt bæredygtighedsparameter er driften af de fredede bygninger. Især de dele, der ikke ændrer på bygningens udtryk og historie, men som helhed er med til at nedbringe bygningens CO2-fodaftryk. Det kan være:

  • el-installationer, f.eks. sensorstyret belysning, etablering af lavenergiarmaturer/lyskilder.
  • forbedringer af varmeanlæg, herunder CTS-styring, termostater, pumper, ude- og indefølere etc.
  • forbedringer af ventilationen, f.eks. decentrale ventilationsaggregater med indbygget varmegenvinding med høj virkningsgrad.
  • nedsættelse af vandforbrug ved udskiftning af armaturer med tilsvarende vandbesparende og berøringsfri armaturer. Muligheder for udnyttelse af regnvand til brug for toiletskyld, tøjvask etc.
  • forbedring af energiforbrug ved at anvende alternative isoleringsmaterialer.
  • at forandre brugernes adfærd i dagligdagen.