Et stort velkommen til alle!

De tidligere adgangsforhold på Frederiksberg Rådhus var på ingen måde optimale, da man som kørestolsbruger eller gående med barnevogn var nødsaget til at gå om på bagsiden af bygningen for at komme ind. De adgangsforhold har vi nu ændret på, og på forpladsen ved Rådhuset – ved den eksisterende hovedindgang – har vi skabt betydeligt bedre tilgængelighedsforhold, og samtidig skabt muligheden for at alle besøgende på Rådhuset ankommer via bygningens foyer – sådan som det var tænkt oprindeligt.

I samarbejde med Frederiksberg Kommune har vi skabt en permanent rampe med et udtryk, der er nøje afstemt med Rådhusets iboende arkitektur og æstetik. Den nye rampens tunge granitbase forholder sig til bygningens granitsokkel og hovedtrappen, der ligeledes er udført i granit. Gelænderet er svunget og forholder sig til Rådhusets eksisterende formsprog med stålværn, der refererer til de lodrette værnsdetaljer fra den ovenforliggende balkon.

Indvendigt er den allerede eksisterende elevator fra kælderen udvidet med endnu et stop i foyeren.

 

Frederiksberg Rådhus
Art: Restaurering, tilgængelighed
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Projektstade: Afsluttet

 

Læs mere om vores arbejde på Frederiksberg Rådhus