Fredet ejendom. Bombardementshuset i Krystalgade 3 er fra 1809. Efter flere ombygninger og tilføjelse af et mellemhus, fremstod bygningen inden renoveringen i 2010 slidt og uplejet.

Fredet ejendom skal have ‘byens farver’

Forhuset mod Krystalgade er fredet. Baghuset vurderes til bevaringsværdigt i klasse 4 og mellembygningen fra 1931 kan ikke tilskrives nogen hverken arkitektonisk eller kulturel værdi. Vinduer og døre istandsættes og males og husets facader renses, repareres og farvesættes efter retningslinier fra “Byens Farver” af Københavns Malerlaug. I for.- og mellemhuset indrettes butik i de gamle restaurationslokaler mens der ved baghuset tilføjes et trappetårn.

 

Bertelsen & Scheving - Bombardementshuset i Krystalgade - Renovering
Bertelsen & Scheving - Bombardementshuset i Krystalgade - Renovering
Bertelsen & Scheving - Bombardementshuset i Krystalgade - Renovering