Genopretning. Området, på Christiansborg, hvor den smukke bibliotekshave ligger i dag var tilbage i 1600-tallet en del af havnen. Siden er området blevet opdæmmet. Men på muren mod havearealet kan man den dag i dag se store fortøjningsringe som et bevis på, at haven oprindeligt var hjemsted for flådens orlovsskibe.

Facadeudsmykning, Christiansborg, Bertelsen og Scheving Arkitekter
Facadeudsmykning, Christiansborg, Bertelsen og Scheving Arkitekter

 

Aflæselig facadeudsmykning

Den vestlige pavillon, Artillerigeneralens Kontor, er tidligere istandsat. I sommeren 2012 fulgte de to pavilloner på hver side af den gamle havemur trop. 

Facadeudsmykning, Christiansborg, Bertelsen og Scheving Arkitekter

Pavillonernes facadeudsmykning og fine proportioner fremstår nu atter aflæselige, efter at de helt mørknede og nedslidte lag af filtsepuds er blevet fornyet og vinduerne malet. Projektet er udført i samarbejde med Baumann Arkitekter.

Facadeudsmykning, Christiansborg, Bertelsen og Scheving Arkitekter
Facadeoptimering, Christiansborg, Bertelsen og Scheving Arkitekter