Vi har været involveret i udarbejdelsen af en ‘Conservation Management Plan* (CMP) forud for restaureringen af administrationsbygningen til Glasalstrup, som RealDania By og Byg erhvervede i 2018. Projektet er rettet mod den ikoniske industribygnings komplicerede og dristige betonkonstruktion.

Blandt Danmarks mest bemærkelsesværdige industribygninger må tælles administrationsbygningen til Glasalstrup, som glasgrossisten J.A. Alstrup fik opført i 1965-66. Bygningen i Hasselager syd for Aarhus er tegnet af arkitekt Knud Blach Petersen, der skabte et glashus under en tung betonrist, båret af slanke piller langs facaderne.

 
 

Med den dristige betonkonstruktion udfordrede Blach Petersen visuelt tyngdeloven, og formidlede originalt tidens internationale arkitekturstrømninger. I Glasalstrup har arkitekten personligt fortolket den spirende brutalisme foruden 1950’ og 60’ernes internationale modernisme, med en klar reference til Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie i Vestberlin.

Med årene er den tunge rist af jernbeton, der dækker bygningen, blevet udsat for forskellige typer af nedbrydning – herunder kalkudfældninger og afskallinger, der stedvist blotter armeringen. Skaderne er i forlængelse af CMP’en registreret og vurderet, og efterfølgende udbedret i et prøvefelt, som forberedelse til den kommende restaurering.

 I dag er beton også kulturarv!