GOLDEN DAYS

Golden Days in Copenhagen er en årlig tilbagevendende historisk festival i København. Festivalens formål er at formidle Københavns kultur og historie i samarbejde med byens kulturinstitutioner. I forbindelse med festivalen udgives et omfattende katalog over årets tema.

Klassicisme i København – arkitekturen på C.F. Hansens tid

Redaktion: Hanne Raabyemagle og Claus M. Smith
Grafisk tilrettelæggelse: Jens Bertelsen
Gyldendal, 1998

Krydsfelt. Ånd og Natur i Guldalderen

Redaktion: Mogens Bencard
Grafisk tilrettelæggelse: Jens Bertelsen
Gyldendal, 2000

Uden for murene – fortællinger fra det moderne gennembruds København

Redaktion: Morten Steen Hansen og Peter Michael Hornung
Grafisk tilrettelæggelse: Jens Bertelsen
Gads Forlag, 2002

Drømmetid. Fortællinger fra Det Sjælelige Gennembruds København

Redaktion: Henrik Wivel
Grafisk tilrettelæggelse: Jens Bertelsen
Gads Forlag, 2004

Golden Days