Pausen er den største luksus i et moderne byliv, og i fremtidens by – Nordhavn By – er fokus derfor på at skabe rum, der vil danne serier af både små og store pauser. Udviklingsplanen vil skabe bytilstande, der for et øjeblik bremser den hektiske fremfærd, og i stedet danne rammen om en anden form for hverdag end den, vi kender i storbyen i dag. Modernismens byprojekt var netop et dynamisk fremskridtsprojekt, der var forbundet til industrialisering, masseproduktion og en stadig vækst. Dette udgangspunkt dominerer de fleste storbyer i hele verden, og spørgsmålet er så, hvad projektet er i de næste generationers byer? Er det bæredygtighed – socialt, samfundsøkonomisk, miljø- og energimæssigt? Eller rent vand, ren luft, CO2-neutralt? I forhold til modernismens dynamik, så er bæredygtighedsprojektet indadvendt og vegeterende. Der arbejdes derfor i byudviklingsplanen for at byen er med til at skabe en dynamisk pause, der optimerer en ny form for vækst i balance med naturen og dens ressourcer. At lære et balanceret forhold til naturen tager tid, og starter tidligt. Derfor er det første hus i byen en skole. Ikke en almindelig skole, men en skole, der er tæt forbundet til opbygningen af en bæredygtig by, socialt, samfundsøkonomisk, miljø- og energimæssigt. Et nyt byprojekt tager form.

 

final til print PLANnordhavn-haveplan-01230908_diagrammer_02

 

skole-med-vand-copynordhavn-cruise-kaj-med-taarne20nordhavn-haveby-rendering-22engpark_kort

 

flag-iso2240908_sortrute_tegninger230908_diagrammer_02240908_skole_rumlignorhavn-plan-01