Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS er stiftet i 2007.

Jens Bertelsen (CEO og stiftende partner) var fra 1983-1991 redaktør på Arkitektens Forlag. Siden 2013 har Jens Bertelsen været eneejer.

Virksomhedens udvikling

Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps havde ved etableringen i 2007 syv medarbejdere, men er trods finanskrisen vokset til 25 medarbejdere i 2015 og har siden været 27-28 medarbejdere.
I perioden 2012-2015 var Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps udvalgt til at varetage to ud af de seks kongelige bygningsinspektorater med Jens Bertelsen som Kongelig Bygningsinspektør.
Bertelsen & Scheving blev i 2013 og 2014 kåret som Gazellevirksomhed.

Tegnestuens ledelse varetages i dag af CEO Jens Bertelsen og COO, arkitekt Maria Wedel Søe.
Maria har en fortid i Slots- og Kulturstyrelsen som leder af fredningsgennemgangen i hele Danmark 2011-2017.
2018-2020 gennemgår Maria en efteruddannelse på NordMak i kulturarv.

 

Advisory Board

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS har i 2014 etableret et Advisory Board bestående af:

  • Leif Lønsmann, direktør i DR Koncertsalen. Lønsmann er startet i DR som journalist og udviklingschef
    og siden 1998 været henholdsvis radiodirektør (1998-2007), musikchef I DR (2008-11) og direktør for DRs nye koncerthus siden indvielsen I 2009 til 2018. Lønsmanns interesse- og beskæftigelsesområde er således kultur, oplevelse og medier.
  • Charlotte Buhl, medindehaver af tegnestuen Hasløv & Kjærsgaard. Charlotte Buhl er arkitekt maa og uddannet bygningsarkitekt 1988 fra Kunstakademiets arkitektskole og har siden 1995 været ansat hos Hasløv & Kjærsgaard, hvor hun har været tegnestueleder fra 2007-2010, direktør og partner siden 2010, og fra 2013 medindehaver sammen med Dan Hasløv. Charlotte Buhl ar det daglige ansvar for ledelsen af tegnestuen, og fungerer desuden som projektleder med speciale i: Proceskonsulent og bygherrerådgivning, parallelopdrag og konkurrencesekretær, helhedsplaner og skitsering, omdannelsesprojekter og planprocesser, interessentinddragelse.
  • Erik Larsson, partner i NJORD law fi rm, advokat (L) . Erik Larsson, der I øvrigt er tegnestuens faste advokat og rådgiver, er ekspert I: Environment & Cleantech, Public Authorities & Public procurement, Real Estate & Construction, Entrepriseret, Fast ejendom-boligrådgivning/ejendomsberigtigelse, Lejeret.

Der afholdes 2 møder om året og Advisory Board rollen er at bidrage til tegnestuens drift med sparring, erfaring, gode råd og fremtidstanker mv og er således med til at inspirere til og videreudvikle tegnestuen, så den også i fremtiden er en levende og dynamisk og innovativ virksomhed.

Se alle vores projekter