Ridehusets historie

Ridehuset i Hørsholm blev i 1939 flyttet fra sin daværende placering på den kongelige ladegård Hillerødsholm. Ladegården var meget forfalden og stod foran nedrivning, men det fornemme ridehus blev bevaret med flytningen til Hørsholm.

Det var Christian VI, der i 1742-1746 bad sin Generalbygmester Laurits de Thura bygge et nyt Hillerødsholm med den store staldbygning ”Brede Stald”, der angiveligt blev berømmet for sin mægtige tømmerkonstruktion af pommerske bjælker. Der er ikke umiddelbart bevaret tegninger af de Thuras anlæg, blot et enkelt stik, der viser den samlede bebyggelse, 1753.

Fra stald til ridehus

I 1817 blev ”Brede Stald” ombygget til Ridehus. De udvendige mure blev bevaret, mens tømmerkonstruktionen blev opbygget som en såkaldt plankespærskonstruktion, der i dag kendes fra en snittegning i Forsvarets Bygningstjenestes arkiv. Tegningen er fra 1825 og dermed udført efter opførelsen og underskrevet Kellner, sandsynligvis officeren og matematikeren Ludvig Stephan Kellner, der havde studeret deskriptiv geometri i Paris og underviste i emnet på Polyteknisk Læreanstalt. ”Brede Stald” havde oprindelig rødt tegltag som Hillerødsholms øvrige tage, men efter ombygningen blev det tækket med strå.

Genopført – nu med et par meter ekstra

Da ridehuset blev genopført i Hørsholm, skete det efter tegninger af ingeniør H. Sten Christensen. Ridehuset blev et par meter bredere, så der blev plads til en smal gang med en bænk som tilskuerpladser til opvisninger. Taget blev et mansardtag med røde tegl og to lange taskekviste med vinduer for at trække lys ind i hallen.

Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehal
Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehus - omlægning af tag -

En bevaringsværdig helhed

Selvom der er foretaget radikale ombygninger og endda en flytning, er huset stadig originalt, men ser i dag hverken ud som på de Thuras tid eller som i 1817 efter indbygningen af plankespærskonstruktionen. Men den har fået en overbevisende form, der gør, at huset fremstår som en bevaringsværdig helhed set udefra. Indvendigt er den høje plankespærskonstruktion et af de smukkeste, historiske overdækkede storrum – det eneste af sin slags i Danmark.

Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehal- interiør

Det nye tag

Tagarealet er ca. 2000 m2, så der er lagt et ret betydeligt antal tagsten. Lægterne monteres på en skalk ved tagfoden, så tagstenene kommer til at danne den karakteristiske ”bue” forneden.

Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehus - nyt tag
Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehus - nyt tag

Vinduer

Der er ligeledes kommet nye vinduer i kvistene, og som det ses på billedet til venstre, var det hårdt tiltrængt. Og selvfølgelig krones taget af en vejrhest (tagrytter).

Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehus - tagrytter
Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehus - nye kvistvinduer
Bertelsen & Scheving - Hørsholm Ridehus - gamle kvistvinduer