Efter en brand i 2016 er det smukke palæ i Stormgade blevet restaureret med kulturarvens præmisser for øje.

Holsteins Palæ har siden byggeriet i 1683-86 været gennem en del ombygninger og ligefrem en forhøjelse i 1756 og siden en omfattende restaurering af facaden i slutningen af 1800-tallet.

Det fornemme rokoko/barok interiør er blevet renoveret efter branden. Herunder ses billeder fra restaureringsprocessen.

Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering

Ovenfor til venstre ses 360 grader billede af den udbrændte sidefløj med stillads, der erstatter de bortbrændte bjælker mellem kælder og stueetage og mellem stueetage og første sal. Man kan se det bevarede stukloft mod 2. sal. Nedenfor til højre ses bortbrændt bindingsværk. Perisøjle, der bærer hele 2. sal og tagkonstruktionen, ses bagest til højre i billedet.

Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - restaurering efter brand

 

Loftet er malet op, som det formodes at have stået i 1750’erne. Det gør, at loftet fremstår gråt, mens stukken er hvid. På det sidste billede ses gesimsen, der er trukket på ny. I hånden og med puds.

Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins palæ - Restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - restaurering efter brand

Gabriela fra Firenze udbedrer parketgulvet, der er fra før 1756. Gulvet er slebet og lakeret. Særligt skadede områder, der er udbedrede, er opmalede for at opnå en helhed. Gulvet er exceptionelt, da der er tale om et meget tidligt eksempel på parketgulve i store stave og varierende træarter.

Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering efter brand
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering efter brand

Erhvervsejendom – København
Art: Restaurering
Bygherre: COPI Group
Projektstade: Udført 2016-2018

Læa om palæet og restaureringen af facaden