Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering

Holsteins Palæ i Stormgade har for restaureringsarkitekter en helt særlig historie; bygningen fra 1683 blev nemlig forhøjet i 1756 fra to til tre etager, da København blev en tættere og højere by. Det skete ved Jacob Fortling, der også var hofstenhugger og forsynede palæet med en rig skulpturel dekoration. Hele interiøret blev opgraderet til tidens rokoko stil, med blandt andet et smukt indre trapperum.

Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ - Restaurering

Større ombygning

Palæet blev i 2014 købt af Copi Group for at ombygge det til lejligheder, efter at det i mange år havde været indrettet til kontorer for Bygningsstyrelsen. Palæet brændte i 2016, og tegnestuen tog over på restaureringen. I 2017 stod palæet færdigt efter en omfattende restaurering af både det indre og af den smukke facade.

Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ- Ny farvesætning facade
Bertelsen & Scheving - Holsteins Palæ- Ny farvesætning facade

Restaurering af facaden

I arbejdet med restaurering af facaden har tegnestuen arbejdet med en ny farvesammensætning med okkergul farve på vinduer og port. Facadepudsen stammede fra en restaurering i slutningen af 1800-tallet ved arkitekt J.E. Gnudtzmann. Oven i det var der en del reparationer i både en meget stærk mørtel og i en meget blød kalkmørtel, der nærmest kunne fejes ned. På den måde var mange profildetaljer ”druknet”. I samarbejde med SLKS valgte vi at foretage en vådsandblæsning, der fjernede mange års forurening med bilos og samtidig dannede en god hæftegrund for en ny oppudsning af facaden. Det nye pudslag svarer til Gnudtzmanns oprindelige overflade. 

Smukt igen

Palæets oprindelige grundplan, fornemme bygningsdetaljer og materialer er gennem årene blevet voldsomt ødelagt. Desuden fremtrådte bygningen meget nedslidt, facaden var beskidt og havde mange revnedannelser primært i brystningerne.

Palæet er nu blevet gennemrenoveret og den smukke facade restaureret.

Erhvervsejendom – København
Art: Restaurering
Bygherre: COPI Group
Projektstade: Udført 2016-2018

Læs om den indvendige restaurering efter branden