Bertelsen & Scheving - Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Lige ved Trianglen, centralt på Østerbro, ligger Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Den blev skabt af pædagogen Ingrid Jespersen i 1894 og fik sin hovedbygning i 1897. Alle unge i København kender “Ingrid”, som den kaldes i daglig tale. Bygningen, af arkitekt A. M. Andersen, er udpeget som bevaringsværdig og er en fin repræsentant for de store, rolige bygninger i nationalromantisk stil, der præger store dele af Indre Østerbro.

“Ingrid” er en privatskole med både grundskole og gymnasium – den fremsynede Ingrid Jespersen indførte allerede i 1908 sløjd for piger på studentereksamensniveau! Nabobygningen, der indtil da var bydelens politistation, blev inkluderet i skolens ejendom i 1905.

Bertelsen & Scheving er arkitekter for en forstående istandsættelse af skolen. Vi går til opgaven med at skifte vinduer i hovedfacaden med den målsætning at opfylde både æstetiske og funktionelle krav med respekt for skolens særlige historie.

Bertelsen & Scheving - Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Skolen på den travle gade er i 2021 plaget af trafikstøj, blandt andet fra de mange tunge lastvogne til og fra de store anlægsarbejder i Nordhavn. Så meget større er problemet mod gaden, fordi de små klasselokaler og skolekontorer i bygningen ikke har mekanisk ventilation og derfor er afhængige af andre muligheder for frisk luft.

Bertelsen & Scheving er i foråret 2021 i tæt dialog med kommunens ansvarlige for kulturarv og bygningsbevaring at finde en løsning, hvor de nedslidte vinduer mod gaden udskiftes. Der udføres ny trævinduer i samme formater som de nuværende, med spinkle sprosser i sibirisk lærk, og som de nuværende vinduer med et enkelt lag glas i rammerne mod gaden. Derved tilnærmes den korrekte historiske fremtræden af facaden bedst muligt.

Indvendigt

På indersiden monteres koblede vinduesrammer med tolags-termoruder, der sammen med vinduernes øvrige detaljering, lyddæmpede friskluftventiler mm. sikrer den bedst mulige dæmpning af gadestøjen og den termiske isolans. I skolesommerferien 2021 foretages udskiftningen, så Ingrid Jespersens Gymnasieskole til august kan hilse sine omkring 600 elever i grundskolen velkommen tilbage i et væsentligt forbedret undervisningsmiljø.