Frederiksberg Have er den fornemste romantiske have i Danmark, anlagt som barokhave, og omlagt til romantisk landskabelig have i perioden 1798-1804. Den romantiske have er kendetegnet ved de karakteristiske pavilloner og scenerier. Den historiske have danner ramme om mange forskellige arrangementer, lige fra Skt. Hans med mange tusinde gæster, til te-servering, sejlads på kanalerne og skolers naturvejledning. Opgaven for BS Arkitekter har været at etablere en ny kiosk samt offentlige toiletter, servicepavilloner, der på en naturlig og smuk måde passer ind i den romantiske landskabelige have.

Det eksisterende

I overgangen mellem parterre og den romantiske have lå et simpelt hus/skur med funktion som kiosk. Huset var opført uden tanke på, at det er tæt på Frederiksberg Slot og det store terrasseanlæg beplantet med lindetræer, som J.C. Krieger tegnede i 1720’erne. Huset var nedslidt og udskiftes derfor med en ny  iskiosk, der med sin formgivning i højere grad vil indgå i parterre-området end den eksisterende. En toiletbygning vil ligeledes være en stor kvalitet for haven, der på en almindelig sommerdag har op mod 5.000 besøgende. Den eksisterende kiosk har en central placering i haven, men er dog i dårlig stand og passer ikke ind i omgivelserne. Skalaen opleves forkert, da huset har karakter af et parcelhus, der er placeret på grænsen mellem det romantiske og barokke haveanlæg.

Vores løsning

Vi har brudt skalaen ned med tre mindre huse, hvor iskiosken placeres forrest for at opnå den største synlighed. De to toiletbygninger placeres i krattet bagved, overvåget af iskiosken og synlige fra stien. De tre huse indpasser sig desuden i skala med havens øvrige pavilloner i området: kolonihaverne og bådehuset.

LYSNING

Lysningen mellem husene danner en lille plads, hvor afviklingen af kø til både kiosk og toiletter kan foregå uden at genere hovedstierne i parken, og desuden giver to nye bænke mulighed for at sidde ned.

SYNLIGHED

Iskiosken er placeret som den forreste af husene og ligger dermed synligt ud mod stien lige som det eksisterende ishus, mens de to øvrige huse ”gemmer” sig i krattet. Dermed bliver husene ikke for dominerende i haven.

EKSPEDITION

Ekspedition af iskiosken sker synligt, men tilbagetrukket fra det overordnede stisystem. Den primære ekspedition foregår fra åbningen ud mod haven. Et udstillingsvindue ud mod lysningen giver mulighed for naturlig overvågning og kan i højsæsonen også bruges som ekspedition. De tre huse udføres i tombak med stående false og egetræspartier ved ekspeditionsvinduer og døre.

NY-12-07-60-iskiosk-frb-have-sitplan-02

 

NY-12-07-60-iskiosk-frb-have-render-02