Fra fabrik til fælleshus

Transformation af industribyggeri giver ofte udfordringer med energi og indeklima. Især når det er en ikonisk, modernistisk facade, der skal bearbejdes.

Det 38 meter høje kaffetårn i Irma-byen i Rødovre blev fredet i 2014, fordi det repræsenterer et exceptionelt stykke dansk industriarkitektur og måske er et af de seneste eksempler på et arkitektursprog båret af enkeltpersoners ambitioner, som man ellers primært forbinder med den tidlige industriarkitektur. Det blev tegnet i 1968 af Bent Mackeprang og Thorkel Klerk.

Vi står her overfor en konkret modernistisk udgave af det, franskmændene et par hundrede år forinden ville have kaldt “talende arkitektur”.

Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning

Børge Olsens vision

Irmas direktør Børge Olsen ville i 1968 vise verden, hvordan man lavede Irmakaffe som et stykke teater. Denne synlighed blev opnået ved etableringen af en meget transparent og på mange måder teknisk modig curtain wall facade foran maskineriet, der atypisk var farvesat af en tjekke fra Prag, der teatermæssigt var avantgarde i sentresserne.

Kafferisteriet er for længst forsvundet, og det tidligere fabriksområde er omdannet til et attraktivt boligområde. Tilbage står et tårn uden kafferisteri, men med en glasfacade, der er meget nedslidt, og som byder på indeklimatekniske udfordringer i forhold til at skulle leve op til nutidens standarder. Det gælder både med hensyn til energitab og den manglende isoleringsevne samt meget store årstidsbaserede temperatursvingninger.

Det anvendte vinduessystem er meget spændende, da det adskiller sig fra de fleste samtidige curtain wall systemer. Systemet (Vitral) er et for tiden meget flot tænkt byggesystem bestående af horisontale bånd monteret på bagvedliggende træ- og stålprofiler. Den profiltype, der er brugt som ophængning, er ikke længere i produktion, fordi sådanne profiler ikke kan leve op til nutidens standarder.

Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning
Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning
Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning
Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning

Slots- og kulturstyrelsens krav

SLKS og bygherren, ELF Development, har tilsammen høje krav til, hvordan facaden skal restaureres. Dels skal facadens oprindelige lethed bevares, så bygningens transparens kommer til sin ret. Dels skal facaden leve op til nutidige krav om bæredygtighed i forhold til både materialer og energiforbrug. SLKS bad Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører om at kigge på de statiske muligheder for at istandsætte den eksisterende facade. Konklusionen var, at det under forbehold var muligt at istandsætte facaden, men at der stadig var en række uafklarede forhold, som krævede en ekstra bearbejdning. Erik Nielsen fra Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører anbefalede derfor, at vi, Bertelsen & Scheving, der har en del erfaring med restaurering og sanering af modernistiske facader, blev bedt om at undersøge en konkret mulighed for løsningsmodeller, der sikrer både det fredningsmæssige, men også en brugsværdi, der kan anvendes som redskab for fremtidig håndtering af fredede modernistiske bygninger. 

Tegnestuen har bl.a restaureret facaden på Overformynderiet og har projekteret igangværende renoveringer af GlasAlstrup, Nationalbanken, Tjæreborg (Slotholmsgade 10-12). Dertil har vi erfaring fra facadetransformationer, såsom den omfattende facadeudskiftning på KEA Campus Empire og Bremerholm Transformerstation.

Tegnestuens forslag

Tegnestuen er kommet med flere løsningsforslag til renovering af facaden, og SLKS har nikket til to forslagsløsninger: Restaurering og udskiftning. I det sidstnævnte udskiftes facaden med en moderne glasfacade, der indeholder de gamle Vitral-profilers ydre dynamik. Der skal bruges nye profiler, som skal specialdesignes, hvis facadens lette udtryk skal bevares. Med nye profiler vil vi også kunne løse en række problemer ift. indeklima og nutidige krav til styrke og sikring, samtidig med at det er i overensstemmelse med en ydre geometri som i den oprindelige facade.

Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning
Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning
Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning
Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning

Forsatsruder

Tegnestuen har endvidere foreslået, at der indsættes forsatsvinduer en god meter inde i rummet. Disse vinduer bør have så store overflader som muligt, så den nuværende transparente effekt kan bevares. Området mellem facaden og forsatsruderne vil kunne benyttes til at integrere forskellige former for solafskærmning og energiindvinding samt klimastyring af bygningen.

SLKS foreslår, at man simpelthen afprøver det ved at stille nogle store glas op i den ønskede afstand. 

Bertelsen & Scheving - Kaffetårnet - restaurering - rådgivning

Bertelsen & Schevings rolle som rådgivere

Bertelsen & Scheving er i denne sammenhæng blevet brugt som ekspertrådgivere med erfaring i restaurering af modernistiske facader og i det hele taget eksperter i restaurering og transformation af modernistisk arkitektur. Det var baggrunden for, at Slots og Kulturstyrelsen bad Bertelsen & Scheving om at se på opgaven. Selve udførelsen står bygherren ELF’s samarbejdspartnere Cornelius+Vöge for.

Facaderestaurering, Irmabyen
Art: Bygherrerådgivning
Bygherre: ELF
Projektstade: Under opførelse 2019-2022