Hvert andet år uddeles Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkitekturpris for at sætte fokus på god arkitektur. Dommerkomiteen består af består af medlemmer fra Bygningskultur Foreningen, Byplanudvalget, arkitekter fra kommunen samt en ekstern arkitekt. I år på Arkitekturens dag gik prisen til Kaperstaldene med følgende begrundelse:

”Enkelheden i bygningernes geometri, materialer, farve og placering sammen med naturens organiske former og klare farver indrammer og forstærker begge dele. Her kan man tale om, at ”less is more”, hvor det enkle udtryk virker stærkere end det komplekse”

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Kaperstaldene - Transformation