Glasalstrup: Betonrenovering af spektakulær industribygning

Glasalstrup: Betonrenovering af spektakulær industribygning

Vi har været involveret i udarbejdelsen af en ‘Conservation Management Plan* (CMP) forud for restaureringen af administrationsbygningen til Glasalstrup, som RealDania By og Byg erhvervede i 2018. Projektet er rettet mod den ikoniske industribygnings komplicerede...
Bygherrerådgivning – tre projekter

Bygherrerådgivning – tre projekter

Bertelsen og Scheving Arkitekter har været bygherrerådgivere for tre spændende projekter af Johansen Skovsted Arkitekter, Studio Fountainhead og Jaja Architects.

Bygherrerådgivning

Store, komplekse projekter med mange bidragsydere har givet os en særlig erfaring i at få bygherrens ønsker og krav til at mødes med myndigheder og leverandører. Hele vores organisation er bygget om- kring samarbejde og vidensdeling, og den erfaring anvender vi dagligt i vores rådgivning.

Kunsten ud i det offentlige rum

Kunsten ud i det offentlige rum

En rapport bestilt af forhenværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen i 1998 forat sætte fokus på den fortsatte udbygning af arkitekturens og kunstens rolle i samfundet.