BYGHERRERÅDGIVNING – TRE PROJEKTER

Johansen Skovsted Arkitekter, Studio Fountainhead og Jaja Architects. Bertelsen og Scheving Arkitekter har været bygherrerådgivere for tre spændende projekter.

Lyt til huset


Artikel i Arkitekten, februar 2017. Interview med vores nye medarbejder Maria Wedel Søe om hendes store arbejde hos Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med 9000 fredningsbeskrivelser.

Fejring i farver


Artikel i Arkitekten, februar 2017. Interview med projektleder Sascha Leth Rasmussen om restaureringen af 4. maj kollegiet.

Renovering skal skabe værdi

Kommentar i Estate Magasin
Kommentar fra Jens Bertelsen om den værdiskabende renovering. Om hvorfor det altid kan betale sig at renovere frem for at rive ned. Indlægget er bragt i Estate Magasin #6, “Ordet er dit”, 2017.

Facaden på 4. Maj

Pressemeddelelse: Nyrenoveret 4. Maj Kollegie genåber

Restaureringen af 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg er færdig efter to års arbejde. Den fredede bygning er nænsomt renoveret og energioptimeret af Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS og fremstår nu som et funktionalistisk hovedværk. For kollegiets ledelse har det været essentielt, at restaureringen er foregået i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektoniske symbolik fra efterkrigstiden. […]

En balancekunst

Bogudgivelse, “Det anerkendende princip” af Jens Bertelsen “Bygningsrestaurering er en balancekunst, der handler om at respektere arkitektur- og kulturhistorien og gøre de fredede bygninger anvendelige, uden at vi – dagens arkitekter – bringer os selv i centrum.”

terrorsikring

Det åbne byrum er udfordret

Interview med Hans Scheving i Information. “Arkitektur mod terrorisme”, 18. marts, 2016. Hans Scheving har udarbejdet et særligt set retningslinjer, der kan hjælpe kunder til en terrorsikker arkitektur.

Igen kåret som Gazellevirksomhed 2014

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS er igen i år kåret som en af årets gazeller. Børsen kårer for 20. år en række danske virksomheder som Gazellevirksomheder.

Fortidens – og fremtidens byggeri

140201 JB artikel Fortiden og fremtiden-FORSIDE
Artikel i “København, sådan vil jeg arbejde”, februar 2014. Interview med Jens Bertelsen om udviklingen af kontorbyggerier gennem de seneste 100 år, samt deres fremtid.

Terrorsikring

Åben men sikker arkitektur

Interview med Hans Scheving i Berlingske. “Her er arkitekturen, som terroristerne ikke kan lide”, 3. oktober, 2015. “I Danmark vil vi gerne sikre og samtidig vise, at vi lever i et frit og demokratisk samfund, hvor borgerne kan være trygge, og at bygningerne er funktionelle”.

KIRKER

Vi har stor erfaring med samarbejde med myndigheder og menighedsråd om kirker. Kontakt Jens Bertelsen og hør mere om hvordan vi arbejder med kirker og kulturarv. Mail: jens@bsarkitekter.dk Telefon: 2055 0338

FAKTURA

Alle fakturaer bedes sendes til: faktura@bsarkitekter.dk

Hvad tilbyder vi

Klassisk arkitektarbejde og kompetent rådgivning om alle aspekter inden for bebyggelsesplan, bygning, konstruktion, opførelse af byggeri samt indretning og landskab.

 • Forundersøgelser
 • Ide- og konceptudvikling
 • Skitsering
 • Bygherrerådgivning
 • Tilstandsvurdering
 • Bevaringsvurdering
 • Historisk dokumentation
 • Konservatorundersøgelser
 • Myndighedsbehandling
 • Byggetilladelse
 • Tilladelse fra fredningsmyndighed
 • Projektering
 • Udbud af byggeri og anlæg
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Styring af byggeøkonomi

arbejdsmetoder

Tegnestuen arbejder på to måder – som fageksperter og i dialogproces. 

Som fageksperter arbejder vi efter de projekteringssystemer, der hører med til et professionelt arkitektvirke, og fungerer ofte som projektledere. I dialogprojekter faciliterer  vi som regel arbejdsprocessen, og dialogen foregår i en flad struktur, hvor alle samarbejdspartnere byder ind i ligeværdighed og udvikler projektet i fællesskab.
Uanset arbejdsmetode er det altid projektet, der er hovedsagen, ikke en særlig måde at formgive på.

Energi og bæredygtighed

Der kan opnås store besparelser på driften af bygninger ved at tænke dem energi rigtige fra starten af byggeriet eller renoveringen.

Kunst eller kroner

Skal arkitektonisk udtryk styre økonomien – eller skal økonomien styre bygningen ned i mindste detalje. Hvordan opnår man det bedste resultat.

Valg af entreprenør

Et godt samarbejde med entreprenøren kan være afgørende både for byggeriets økonomi og kvalitet.

Samarbejde med entreprenører

Entreprenører og arkitekter arbejder her tæt sammen om at opnå det bedste resultat. Vi kalder det for en bygmestermodel.

For bygherrer

Alle bygherrer deler formentlig drømmen om at få mest muligt byggeri og bedst mulig kvalitet for pengene. Men hvordan opnår man bedst det?

Som totalrådgivere kan vi bidrage til at opfylde drømmen ved at anvende materialer og konstruktioner på bedst mulig vis, ved at optimere byggeriets processer, så alle arbejder i samme takt, og ved at optimere vores egen rådgiverindsats.

En væsentlig del af det at opnå mere byggeri for pengene handler om at komme direkte frem til målet mht. kvalitet, økonomi og tid. Traditionelt set er det væsentligt, at vi som rådgivere har arbejdet os dybt nok ned i opgaven for at kunne svare præcist. I forhold til entreprenører og deres håndværkere er det vores erfaring, at det modsatte gælder; at vi holder igen på at arbejde i dybden – for i stedet at give grundlag for en dialog, der dels sparer rådgivertimer og dels sparer tvivl i formandsskuret og på byggepladsen mellem de udførende håndværkere.

Værdier

 • at arbejde kreativt og relevant
 • at gøre det komplicerede enkelt
 • at arbejde i samspil med bygherren
 • at være procesbevidste
 • at arbejde i respekt for byggepladsens aktører
fredede bygninger

Bedre energidrift i ældre byggeri

De fredede bygninger i Danmark udgør ca. to promille af den samlede bygningsmasse. Også ældre bevaringsværdige bygninger kan bidrage til nedsættelse af CO2 udslippet.

Kulturarv

Næsten alle tegnestuens projekter har i dag et element af kulturarv i sig som f.eks. indpasning af nye bygninger i forhold til omgivelserne, sammenbygning med eksisterende huse eller renovering af ældre bygninger. Dette er tegnestuens speciale. For det er med dyb respekt for kulturarven, at der skitseres, tegnes, bygges og renoveres alt fra nye anlæg til dyr til gennemgribende renoveringer af historiske bygninger.

I Knuthenborg Safaripark har girafferne og antiloperne fået en savannestald, der er indpasset i Knuthenborg Safariparks romantiske have.

KnuthHave10Front

Ved KEA/Empire er tre matrikler på Nørrebro totalforandret til et levende campusområde for 2000 studerende.

I Frederikssund er den nye den ny administrationsbygning til Haldor Topsøe a/s et eksempel på et byggeri, hvor nybyggeriet er i samspil med en eksisterende bebyggelse. Opgaven blev vundet i en indbudt konkurrence i efteråret 2010.

Og så er den omfattende restaurering af det fredede Rosenhus fra 1914 – Tuborgs tidligere administrationsbygning i Hellerup, tegnet af Anton Rosen – et eksempel på en renovering, der er udført med dyb respekt for fortidens arkitektur og øje for nutidens krav. Rosenhuset er renoveret for Realdaniabyg.

Landskaber og byggeri

En bygnings placering i landskabet er afgørende for, hvordan den opfattes. Derfor arbejder vi tæt sammen med landskabsarkitekter. En bygning ligger altid et sted, og den danner altid et sted. Et sted i byen, et sted i landskabet. Et ubetydeligt hus kan definere et landskab på en måde, så huset opfattes som vidunderligt. Et betydeligt hus kan placere sig så arrogant og kejtet i landskabet, at begge dele arbejder imod hinanden, og det samlede resultat bliver forvirrende og ubetydeligt. Vi opfatter derfor den samlede virkning som altafgørende. Uden et bevidst forhold til det sted, en bygning ligger, og uden et bevidst forhold til de rum, der opstår, mister tingene den betydning, der er væsentlig for alle, der besøger stedet.

Siden 2000 har Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS samarbejdet med den danske landskabsarkitekt Bertel Bruun fra det tyske firma Breimann & Bruun netop for at etablere en bevidst forbindelse mellem bygning og landskab, som vi finder afgørende for et godt resultat.

Se nogle af vores projekter her

Landskabskunsten har mange udfordringer. Men arkitekturen har lige så mange udfordringer, for bygningsarkitektens ideer kan stå nok så klart og overbevisende frem i det endelige byggeri, men flytter der brugere ind, som vil det modsatte end arkitekten havde tænkt, så arbejder hus og indretning imod hinanden. Og det samlede resultat er i en intern konflikt.

En klar fælles ambition om at danne gesamte værker mellem bygning og landskab har til gengæld en tendens til at holde gennem århundreder. Eremitageslottets klare position i landskabet er et langtidsholdbart koncept, der overlever, selv om selve slottet bliver bygget om og selv om nogle af de gamle egetræer på sletten falder døde om. Tanken var klar og ideen var robust, da slottet blev anlagt og landskabet defineret. Det er med sådanne langtidsholdbare tanker, vi har arbejdet siden år 2000.

Historie

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS er etableret i 2007.

Jens Bertelsen (CEO og stiftende partner) var fra 1983-1991 redaktør på Arkitektens Forlag, og i 1988 etablerede han egen tegnestue, der bl.a har gjort sig bemærket ved byggeri af bl.a. Museet i Aars i samarbejde med billedkunstneren Per Kirkeby, renovering af parken ved Knuthenborg Gods samt sit arbejde med restaurering og transformation af bygninger og anlæg.
Jens Bertelsens særlige interesse er kulturarv, byen og de økonomiske og sociale mekanismer, der styrer, udvikler og fortæller byens historie, og de muligheder, der ligger i et tæt tværgående samarbejde om at procesudvikle en bæredygtig strategi for et projekts udvikling.

Udover sit virke som arkitekt er Jens Bertelsen en anerkendt formidler som bogforlægger og udstillingskurator. Han står bag en række præmierede bøger om bl.a. kunst, kulturhistorie og historiske bygninger og arkitektur.

Hans Scheving (stiftende partner) har siden 1981 haft egen tegnestue efter at have arbejdet i Forsvarets Bygningstjeneste hos bla. arkitekt Steen Eiler Rasmussen og Henning Larsen.

Hans Scheving bestrider desuden en række tillidshverv som bl.a. Censor ved Kunstakademiets Arkitektskole siden 2006. Hans Scheving er bl.a. kendt for sin store viden om terrorsikring af bygninger.

Vækst

Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps havde ved etableringen i 2007 syv medarbejdere, men er trods finanskrisen vokset til 25 medarbejdere i 2015. I perioden 2012-2015 var Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps udvalgt til at varetage to ud af de seks kongelige bygningsinspektorater med Jens Bertelsen som Kongelig Bygningsinspektør.

Fakta

Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps er skabt af de to stiftende partnere: Jens Bertelsen og Hans Scheving.

Store Kongensgade 59A, 2. sal
DK-1264 København K
se på kort her

Telefon  +45 35 87 47 40
mail  info@bsarkitekter.dk

Cvr  29 19 79 54

Antal medarbejdere: 31
Gennemsnitsalder: 35,6 år

Forsikring: CNA Person- og Tingskade 12,5 mill.
Bank: Jyske Bank, reg: 5013 kontonummer: 0001264405

Medarbejdere:
22 arkitekter
3 konstruktører
6 back office (grafiker, PA, piccoline, regnskab, it m.v.)

Kulturarv

Kongelige bygningsinspektører

To ud af seks kongelige bygningsinspektorater blev i december 2012 tildelt Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS i et konsortium med Baumann Arkitekter, Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma FRI A/S og Drees & Sommer Nordic A/S.

modernisering

Sascha viser Esplanaden 15 frem

Modernisering. Tegnestueudflugt. Hele tegnestuen tog en time ud af kalenderen og fik en rundvisning i det nyistandsatte hovedkvarter for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Klar til Eksport

Handlingsplan. Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS har i april 2009 afsluttet arbejdet med en handlingsplan for Internationalisering under Dansk Eksportråd og Udenrigsministeriet.