Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation

Området bag Empire Bio har gennem et år været forvandlet til byggeplads, mens et helt nyt campusområde til Københavns Erhvervsakademi, KEA, tog form. KEA bor nu i en fireetagers gammel produktionsbygning, der tidligere har huset F.E. Bordings Trykkeri, samt i tre mindre bygninger kaldet Studiehuset, Lille Anneks og Store Anneks.

Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation
Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation
Bertelsen & Scheving - KEA - Transformation

Produktionsbygningen er en betonkonstruktion, der er støbt på stedet, in situ, som søjledrager-konstruktion og efterfølgende tilføjet rigelige mængder rødt murværk og trævinduer. Bygningen blev ryddet for mursten og vinduespartier i træ, så den rene betonkonstruktion kom til at stå tydeligt frem. De nye bærende søjler overholder både det regulære princip ved at være betonkonstruktioner og bryder med rationaliteten ved at have en åben, rumlig form; som en overraskelse i regulariteten.

Bertelsen & Scheving -KEA - Transformation

KEAs indretning af undervisningslokalerne er blevet en åben-plan-løsning med den helt særlige feature, at det i dag er muligt at se lige igennem bygningen. De store glasflader spejler himlen, naboerne og trækker i det hele taget sollyset ned i gårdrummene. Det er gammel industri i en ny optik. Campus Empire danner rammen om et nyt og unikt studiekvarter. Målet var at skabe et åbent byrum, hvor livet flettes sammen mellem beboere, erhvervsliv og studerende. Der er derfor fortsat biograf på området, men nu  vil også restauranter, butikker og folkekøkken være med til naturligt at tiltrække og skabe liv i de gamle baggårde.