Historie

I Kippinge Kirke er kirkeskibet opført i unggotisk stil (ca. år 1250-1300) og våbenhus og tårn er sengo­tisk (ca. år 1300-1400).
Tårnet er opdelt i en gotisk del (ca. år 1300-1400) fra terræn til kordongesimsen og herpå en 1700-tals for­højning. Tagformen for dette første tårn er ukendt, men i 1670 er tårnet gengivet med pyramidetag. I 1701 erstattes pyramidetaget af et barokspir og tårnmuren forhøjes. Spiret dækkes med 14.236 stk. tagspån.

I 1911 fornyes spiret med visse ændringer; kuppel og lanterne gøres højere, lanternens lodrette brystning gøres lavere, spirets tag­skæg stejlere og 8 tagvinduer isættes kuplen.

Spiret er dækket af 14.236 stk. tagspån, der sidst blev fornyet for 60 år siden, i 1940.

Bertelsen & Scheving - Restaurering - Kippinge Kirke
Bertelsen & Scheving - Restaurering - Kippinge Kirke

 

Istandsættelse af tømmer og murværk

Murværket i den forhøjede 1700-tals del af tårnet er skadet, grundet vandindtræn­gen og anvendelse af en ringere teglsten i den nedre del. Der udføres partiel udskift­ning af skadede sten med nye specialsten samt ommuring med genanvendte teglsten. Ligeledes udbedres murværk ved kordonge­sims, og defekte teglsten ved afdækninger på stræbepiller udskiftes. Eksisterende murankre istandsættes og males. Grundet spirets for­holdsvis gode tilstand, er der ikke behov for større stabiliseringsindgreb. De 4 trækstæn­ger med indmurede bundplader der forbin­der dækket i murkroneniveau og tårnets murværk i klokkestolsniveau udskiftes pga. rustskader. Ligeledes udskiftes eksisterende beslag i overgangen mellem lanternen og spiret. Nye beslag udføres i sammen form, men med en bedre galvanisering.

Ved rådskader i tømmerkonstruktionen i spir eller tårn, udbedres disse med tømmer i samme dimensioner og træsort samt med traditionelle tømmersamlinger eller for spi­rets vedkommende med boltsamlinger som eksisterende fra 1911. Eksisterende glamlu­ger i tårnet samt den profilerede trægesims over lanternen gennemgås og malerbehand­les som eksisterende.

Se det færdige projekt her.

Bertelsen & Scheving - Restaurering - Kippinge Kirke

Istandsættelse af kuppel, lanterne og spir

Eksisterende kobberbeklædning i lanternen udskiftes og udføres som eksisterende. Der etableres nye trapper og stiger op igennem tårnet af hensyn til adgang og personsikker­hed. I kuplen fjernes de 2 støbejerns tag­vinduer på hver af kuplens 4 sider. Disse er tilføjet ved ombygningen af spiret i 1911 og fjernes af æstetiske samt vedligeholdelses­mæssige hensyn.

Som fremtidig forebyggelse mod råd- og svampeskader etableres ventilation af spirets konstruktion ved tagfod, gesims og ved vind­fløjens fodinddækning.

Fløjstangen nedtages til istandsættelse. For fremtidig lynsikring etableres lynafleder fra vindfløjens fod i spirets top og ned til terræn.

Herunder ses adskillige plansnit fra kirkens spir.

Klik her for at læse mere om traditionelt håndværk ved restaurering af spiret.

Kippinge kirke, Falster
Art: Restaurering
Bygherre: Kippinge Kirkes Menighedsråd
Projektstade: Færdigt 2021