Kippinge Kirkes spir var beklædt med savskårne ege­træsspån fra ca. 1940. Traditionelt håndværk tages i brug, når der udskiftes til nye spån, hvortil der anvendes savskåret, fuldt kernetræ af dansk eg. Hvor spirets form kræver det, koges og bøjes spån for tilpas­ning. Inden opsætning grundes spånen med linolie blandet med træbeskyttelse. Efter montering på tagfladen slutbehandles med linolie tilsat trætjære for beskyttelse. Den knækkede overgang fra 1940 mellem spi­rets stejle del og tagudhænget ved lanter­nens top er ændret til en mere afrundet form, så den er tilnærmet den udformning, der frem­går af arbejdstegninger fra 1910.

Læs om kirkens historie og istandsættelse.

Kippinge kirke, Falster
Art: Restaurering
Bygherre: Kippinge Kirkes Menighedsråd
Projektstade: Færdig 2021