Spiret er i dag beklædt med savskårne ege­træsspån fra ca. 1940. Alle spån udskiftes til nye spån hvortil der anvendes savskåret, fuldt kernetræ, af dansk eg. Hvor spirets form kræver det, koges og bøjes spån for tilpas­ning. Inden opsætning grundes spånen med linolie blandet med træbeskyttelse. Efter montering på tagfladen slutbehandles med linolie tilsat trætjære for beskyttelse. Den nuværende knækkede overgang mellem spi­rets stejle del og tagudhænget ved lanter­nens top ændres til en mere afrundet form, så den tilnærmes den udformning der frem­går af arbejdstegninger fra 1910.

Kippinge kirke, Falster
Art: Restaurering
Bygherre: Kippinge Kirkes Menighedsråd
Projektstade: Under opførelse