Sjællands Kirkemusikskole flytter ind i en villa fra 1885 på Allehelgensgade 19 i Roskilde. Bygningen er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen og har en karakteristisk facade med keramisk udsmykning, udført i samarbejde med Thorvald Bindesbøll. Til hovedbygningen ligger en bagbygning fra 1935 der tidligere har været brugt som øldepot og garage. Vi har udarbejdet et projekt som indebærer ny tilbygning til bagbygningen, indretning af koncertsal samt en transformation af facaden, således at der nu opstår en ny helhed mellem hoved- og bagbygning. Derudover indebærer projektet etablering af bedre dagslysforhold og indeklima, efterisolering af ydervægge, øget tilgængelighed og bearbejdning af omgivelserne.

 

  

Dekorativ skalmur

På det tidligere depot, påbygges en isolerende skalmur udført i smukt murværk i mønster relief. Det nye mønstermurværk skaber en bedre sammenhæng med Clemmensens facader i hovedhuset og passer ind i Roskildes kontekst.

Ovenlysvinduer og koncertsal

Indbygning af ovenlysvinduer og akustisk regulerende paneler på vægge og lofter i koncertsalen samt undervisningslokaler. Bertelsen & Scheving har samarbejdet med Gade & Mortensen Akustik for den optimale koncertoplevelse samt lydisolering mod naboer.

 

Skærmvæg i cortenstål

Tilføjelse af en skærmvæg i cortenstål foran den eksisterende vinduesvæg mod haven med det formål at dæmpe lyset lidt, så der opstår en bedre balance mellem lysindfaldet fra syd og de nye ovenlys i koncertsalen. Projektet er i fuld gang og forventes at stå færdig til sensommer 2018. Læs mere om bygningens historie her