Sjællands Kirkemusikskole flytter ind i en villa fra 1885 på Allehelgensgade 19 i Roskilde. Bygningen er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen og har en karakteristisk facade med keramisk udsmykning, udført i samarbejde med Thorvald Bindesbøll. Til hovedbygningen ligger en bagbygning fra 1935 der tidligere har været brugt som øldepot og garage. Vi har udarbejdet et projekt som indebærer ny tilbygning til bagbygningen, indretning af koncertsal samt en transformation af facaden, således at der nu opstår en ny helhed mellem hoved- og bagbygning. Derudover indebærer projektet etablering af bedre dagslysforhold og indeklima, efterisolering af ydervægge, øget tilgængelighed og bearbejdning af omgivelserne.

Bertelsen & Scheving - Sjællands Kirkemusikskole - Transformation
Bertelsen & Scheving - Sjællands Kirkemusikskole - Transformation

Dekorativ skalmur

På det tidligere depot, påbygges en isolerende skalmur udført i smukt murværk i mønster relief. Det nye mønstermurværk skaber en bedre sammenhæng med Clemmensens facader i hovedhuset og passer ind i Roskildes kontekst.

Bertelsen & Scheving - Sjællands Kirkemusikskole - Transformation

Skærmvæg i cortenstål

Tilføjelse af en skærmvæg i cortenstål foran den eksisterende vinduesvæg mod haven med det formål at dæmpe lyset lidt, så der opstår en bedre balance mellem lysindfaldet fra syd og de nye ovenlys i koncertsalen. 

Bertelsen & Scheving - Sjællands Kirkemusikskole - Transformation

Ovenlysvinduer og koncertsal

Indbygning af ovenlysvinduer og akustisk regulerende paneler på vægge og lofter i koncertsalen samt undervisningslokaler. Bertelsen & Scheving har samarbejdet med Gade & Mortensen Akustik for den optimale koncertoplevelse samt lydisolering mod naboer.

Se hvordan det endelige projekt kom til at se ud.