Kirker er samlingspunkter, der ofte repræsenterer den ypperste arkitektur og en meget vigtige kulturarv. Det er derfor også med stor respekt, at vi går til arbejdet med de danske kirker. I mange år har Bertelsen & Scheving Arkitekter varetaget større og mindre projekter i Danmarks historiske kirker, og har derigennem oparbejdet stor ekspertise og erfaring med bevaring og udvikling af såvel kirkebygninger som kirkeinventar.

HISTORIEN OG HÅNDVÆRKET I FOKUS 

Der er mange års arkitekturhistorie og håndværksmæssige traditioner gemt i kirkerne, og disse skal vi forstå, passe på og videreføre. At arbejde med at restaurere eller ombygge en eksisterende kirke kræver derfor en stor viden om arkitekturhistorien. 

Ligeledes er det vigtigt at forstå det traditionelle kirkerums opbygning, og hvordan det har forandret sig for at følge med kirkens og samfundets ændringer og stræben efter det optimale religiøse rum.

KIRKEN I SAMFUNDET 

I en travl, moderne hverdag glemmer de fleste, at vores samfund gennem århundreder er blevet reguleret og styret af det religiøse – vores moral, vores leveregler – og vi har derfor også glemt, at det er derfor en kirke altid skal være synlig i landskabet og i byen. Kirkernes samfundsmæssige betydning har altid stillet de højeste krav til arkitekturen og kunsten, så arbejdet med kirkerne handler derfor om at læse, bevare og håndtere det ypperste inden for æstetikken. Kirkernes form og indretning har altid ændret sig og er løbende blevet tilpasset ændringer i samfundet og tidernes skiftende krav. Velhavende kirkegængere har i perioder foræret vidunderlige kunstværker til kirkerne, og kirkerne er i perioder blevet indrettet, så de inviterede de fattigste indenfor og gav mulighed for, at mindrebemidlede kunne få en uddannelse, der bibragte forandring og udvikling. 

KIRKEN SOM KULTURARV 

Der er mange års arkitekturhistorie og håndværksmæssige traditioner gemt i kirkerne, og disse skal vi forstå at passe på og videreføre. 

At restaurere eller ombygge en eksisterende kirke kræver derfor en stor viden om arkitekturhistorien. 

Vi arbejder således med grundig dokumentation af de eksisterende kirkebygninger, inden vi går i gang med selve arbejdet. Vi skal nemlig først forstå, hvorfor de er bygget som de er, hvorfor de har ændret sig gennem tiden, og hvorfor de nu har brug for at blive ændret. For os er historien og håndværket altid i fokus. 

KUNSTEN I KIRKERNE 

Et særligt interessefelt er den kunstneriske bearbejdning af kirkens rum og inventar. Også billedkunsten i kirkerne er en bunden opgave, fordi kunstneren ikke har frie hænder, men skal bidrage til forkyndelsen. Enten i udformningen af alter og døbefont eller i det dekorative, der i dag betegnes som bygningsintegreret kunst og som er med til at anslå en stemning i kirkerummet. 

Billedkunsten kan være afgørende i den enkeltes fortrolighed med det religiøse, hvorfor samspillet mellem arkitekturen og billedkunsten kan være det “gesamte” værk, der forener det at tro med det at leve. 

Der er forskellige niveauer i arbejdet med kirkerne. Fra forbedringer og nye tiltag, til nænsom restaurering, større udskiftninger og løbende vedligeholdelse. Vi har stor fornøjelse af at arbejde med en lang række af Danmarks kirker, både de helt store og signifikante og de mindre landsbykirker, da de alle har hver deres historie og arkitektoniske kvaliteter. 

SAMARBEJDER 

Når man arbejder med kirkebyggeri er der mange interessenter og mange forskellige instanser, som skal inddrages i projekterne. Gennem tegnestuens mange års arbejde med kirkebyggeri har vi lært de særlige forhold i denne proces, og vi er derfor fortrolige med at tage højde for dette i vores arbejde. Vi faciliterer gerne og har altid fokus på at etablere et godt samarbejde mellem menighedsråd, provsti, stift, myndigheder og de forskellige konsulenter, der er tilknyttet processen med at udvikle og godkende arbejdet.