Kirker

Kirker er samlingspunkter, der ofte repræsenterer den ypperste arkitektur og en meget vigtige kulturarv. Det er derfor også med stor respekt, at vi går til arbejdet med de danske kirker.
Læs om vores tilgang til restaurering og ombygning af kirker.
Bertelsen & Scheving, Sorø Klosterkirke

Sorø Klosterkirke er igen blevet helt sin egen

Sorø Klosterkirke har været gennem en langvarig restaurering, og det har skabt fornyet interesse og debat om kirkens bygningshistorie. I denne artikel forsøger vi at besvare nogle af de spørgsmål, der oftest stilles.

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Sorø klosterkirke: Historisk restaurering

Det er et omfattende renoveringsprojekt, der venter i Sorø. Udskiftning og reparation af kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden – og glæde de mange kirkebrugere.

Sorø klosterkirke: Byggepladsbilleder

Billeder fra byggepladsen – inde og ude og fra taget.

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Renovering af blytag

Som led i afklaringen af hvordan et nyt blytag på Sorø Klosterkirke skulle udføres, fremstillede engelske blytækkere og danske håndværkere i samarbejde en mock-up på ca. 2,4 x 3 m, som blev hejst op på kirkens tag til vurdering.

 

Bertelsen & Scheving - Kulturarven - Vi pakker kirker ind

Artikel Politiken: Vi pakker kirker ind

Lukningstruede kirker. Politiken, søndag den 29. juli 2012. Hvordan skal vi forholde os til kirker ude af brug? Jens Bertelsen giver sit besyv med i et interview med Kjeld Hybel fra Politiken.

Veng Kirke: Skitseprojekt fra 2004

I samarbejde med billedkunstner Erik A. Frandsen udførte Jens Bertelsen i 2004 forslag til kunstnerisk bearbejdning af den romanske kirkes indre. Den vanskelige opgave bestod først og fremmest i at tilføre et nyt element til et i forvejen detaljeret kirkerum.

Bertelsen & Scheving, Kippinge Kirkes tårn

Restaurering: Kippinge Kirkes tårn færdigt

Kippinge Kirkes tårn trængte til en grundig restaurering, der stod færdig i november 2020. Et år efter har tegnestuens arkitekter været på inspektion med droner. Se de flotte billeder af kirken uden stillads eller kom med på en teknisk inspektion med drone.

Bertelsen & Scheving - Restaurering - Kippinge Kirke

Kippinge Kirke: Istandsættelse af spir og tårn

Kippinge Kirke har fået restaureret tårnet. Bertelsen & Scheving Arkitekter var totalrådgivere på opgaven.

Restaurering - Kippinge Kirke

Kippinge Kirke: Traditionelt håndværk

Kippinge Kirkes spir var beklædt med savskårne ege­træsspån fra ca. 1940. Traditionelt håndværk tages i brug, når der udskiftes til nye spån, hvortil der anvendes savskåret, fuldt kernetræ af dansk eg. Hvor spirets form kræver det, koges og bøjes spån for tilpas­ning. 

Bertelsen & Scheving - Taarbæk menighedshus - forslag

Taarbæk Kirke: Nyt menighedshus

Tegnestuen har udarbejdet forslag til menighedsrådet om et nyt menighedshus ved C.E. Wessels kirke.

Bertelsen & Scheving - Metropolitanskolen - Restaurering

Metropolitanskolen: Bliver igen Domkirkens hus

Restaurering og modernisering af C.F.Hansens Metropolitanskole i København. Nøgterne detaljer og præcise proportioner tydeliggøres ved en modernisering og restaurering af bygningen. Tidsvarende adgangsforhold integreres i bygningens oprindelige organisering og trådløs teknologi frigør rummene for tidligere tekniske installationer.

​Rapport: Lukningstruede kirker

19 københavnske kirker, rapport om de lukningstruede kirker. Rapporten indeholder en vurdering af de arkitektoniske og funktionelle værdier i de københavnske kirker, der er indstillet til at blive taget ud af brug.

Herrens mark: Tidsskrift

Herrens Mark er et årligt tidsskrift om “Åndshistoriske vinkler på religion og politik.” I november udgav vi nummer 11 om temaet frygt, som belyses sociologisk, historisk, teologisk og filosofisk.

Bertelsen & Scheving - Aa Kirke - Restaurering

Aa Kirke: Restaurering af tag

Under vores forundersøgelser stødte vi på et mysterium. På kirkens træloft ligger et lag ubrændte sten med løst sand mellem fugerne. Hvorfor dog?

Bertelsen & Scheving, Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke: Nyt tag på spiret

Vi skal lægge nyt tag på Vor Frue Kirkes pyramideformede spir. Kirken blev tegnet af C.F. Hansen og stod færdig i 1829.

Kong Haakons Kirke: Billeder af ny belysning

Cirklen oplyser menigheden, og de tre bånd rækker mod himlen.

Bertelsen & Scheving - Kong Haakons Kirke - Renovering - Lysekrone

Kong Haakons Kirke: Arkitektoniske kvaliteter fremhævet

Den norske sømandskirke i København får fremhævet arkitektonisk kvalitet. Den ret stramme modernistiske arkitektur, som bygningen har haft fra opførelsen, er i dag sløret. Vores opgave har været at udpege og fremhæve kirkens arkitektoniske kvaliteter.

Kulturarv

Nysted Kirke: Restaurering af kirketårn

Restaurering, kulturhistorie og myndighedsbehandling af Nysted Kirkes tårn. Alle tegnestuens kompetencer kommer i spil, når komplicerede konstruktioner som et kirketårn skal restaureres.

Bertelsen & Scheving - Hatlehol Kirke -Konkurrence

Hatlehol Kirke i Norge: Konkurrence

Konkurrence om bygning af Hatlehol Kirke, Norge. Kirken er en ydmyg, men stolt bygning, der er inspireret af den traditionelle lade bygget på et kors, som først er tegnet på jorden. Projektet kastede rosende omtale af sig.

Kirker

Kirkebyggeriet er en stor del af vores kulturarv og har i mange århundreder domineret vores landskab og byer. I det flade og bakkede landskab kan man ikke undgå at se kirkernes tårne og spir, der strækker sig op i himlen, og i vores byer fornemmer man mange steder, hvordan de oprindelige bykerner er komponeret omkring kirken som centrum i byen. 

Der er mange års arkitekturhistorie og håndværksmæssige traditioner gemt i kirkerne, og disse skal vi forstå, passe på og videreføre. At arbejde med at restaurere eller ombygge en eksisterende kirke kræver derfor en stor viden om arkitekturhistorien. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.

Kirker

Kirker er samlingspunkter, der ofte repræsenterer den ypperste arkitektur og en meget vigtige kulturarv. Det er derfor også med stor respekt, at vi går til arbejdet med de danske kirker. 

Læs om vores tilgang til restaurering og ombygning af kirker.

Bertelsen & Scheving, Sorø Klosterkirke

Detaljer om restaureringen af Sorø Klosterkirke

Sorø Klosterkirke har været gennem en langvarig restaurering, og det har skabt fornyet interesse og debat om kirkens bygningshistorie. I denne artikel forsøger vi at besvare nogle af de spørgsmål, der oftest stilles.

Bertelsen & Scheving - Sorø Klosterkirke - Restaurering

Sorø klosterkirke: Historisk restaurering

Det er et omfattende renoveringsprojekt, der venter i Sorø. Udskiftning og reparation af kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden – og glæde de mange kirkebrugere.

Bertelsen & Scheving - Aa Kirke - Restaurering

Aa Kirke: Restaurering af tag

Under vores forundersøgelser stødte vi på et mysterium. På kirkens træloft ligger et lag ubrændte sten med løst sand mellem fugerne. Hvorfor dog?

Bertelsen & Scheving, Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke: Nyt tag på spiret

Vi skal lægge nyt tag på Vor Frue Kirkes pyramideformede spir. Kirken blev tegnet af C.F. Hansen og stod færdig i 1829.

Bertelsen & Scheving - Restaurering - Kippinge Kirke

Kippinge Kirke: Istandsættelse af spir og tårn

En restaurering af kirkespir og -tårn bliver lige nu foretaget på Kippinge Kirke. Bertelsen & Scheving Arkitekter er totalrådgivere på opgaven.

Bertelsen & Scheving, Kippinge Kirkes tårn

Restaurering: Kippinge Kirkes tårn færdigt

Kippinge Kirkes tårn trængte til en grundig restaurering, der stod færdig i november 2020. Et år efter har tegnestuens arkitekter været på inspektion med droner. Se de flotte billeder af kirken uden stillads eller kom med på en teknisk inspektion med drone.

Restaurering - Kippinge Kirke

Kippinge Kirke: Traditionelt håndværk

Kippinge Kirkes spir var beklædt med savskårne ege­træsspån fra ca. 1940. Traditionelt håndværk tages i brug, når der udskiftes til nye spån, hvortil der anvendes savskåret, fuldt kernetræ af dansk eg. Hvor spirets form kræver det, koges og bøjes spån for tilpas­ning. 

Bertelsen & Scheving - Kong Haakons Kirke - Renovering - Lysekrone

Kong Haakons Kirke: Arkitektoniske kvaliteter fremhævet

Den norske sømandskirke i København får fremhævet arkitektonisk kvalitet. Den ret stramme modernistiske arkitektur, som bygningen har haft fra opførelsen, er i dag sløret. Vores opgave har været at udpege og fremhæve kirkens arkitektoniske kvaliteter.

Kong Haakons Kirke: Ny belysning

Cirklen oplyser menigheden, og de tre bånd rækker mod himlen.

Bertelsen & Scheving - Taarbæk menighedshus - forslag

Taarbæk Kirke: Nyt menighedshus

Tegnestuen har udarbejdet forslag til menighedsrådet om et nyt menighedshus ved C.E. Wessels kirke.

Sorø klosterkirke: Byggepladsbilleder

Billeder fra byggepladsen – inde og ude og fra taget.

Kulturarv

Nysted Kirke: Restaurering af kirketårn

Restaurering, kulturhistorie og myndighedsbehandling af Nysted Kirkes tårn. Alle tegnestuens kompetencer kommer i spil, når komplicerede konstruktioner som et kirketårn skal restaureres.

Veng Kirke: Skitseprojekt fra 2004

I samarbejde med billedkunstner Erik A. Frandsen udførte Jens Bertelsen i 2004 forslag til kunstnerisk bearbejdning af den romanske kirkes indre. Den vanskelige opgave bestod først og fremmest i at tilføre et nyt element til et i forvejen detaljeret kirkerum.

Bertelsen & Scheving - Metropolitanskolen - Restaurering

Metropolitanskolen: Bliver igen Domkirkens hus

Restaurering og modernisering af C.F.Hansens Metropolitanskole i København. Nøgterne detaljer og præcise proportioner tydeliggøres ved en modernisering og restaurering af bygningen. Tidsvarende adgangsforhold integreres i bygningens oprindelige organisering og trådløs teknologi frigør rummene for tidligere tekniske installationer.

Bertelsen & Scheving - Hatlehol Kirke -Konkurrence

Hatlehol Kirke i Norge: Konkurrence

Konkurrence om bygning af Hatlehol Kirke, Norge. Kirken er en ydmyg, men stolt bygning, der er inspireret af den traditionelle lade bygget på et kors, som først er tegnet på jorden. Projektet kastede rosende omtale af sig.

Bertelsen & Scheving - Kulturarven - Vi pakker kirker ind

Artikel Politiken: Vi pakker kirker ind

Lukningstruede kirker. Politiken, søndag den 29. juli 2012. Hvordan skal vi forholde os til kirker ude af brug? Jens Bertelsen giver sit besyv med i et interview med Kjeld Hybel fra Politiken.

Herrens mark: Tidsskrift

Herrens Mark er et årligt tidsskrift om “Åndshistoriske vinkler på religion og politik.” I november udgav vi nummer 11 om temaet frygt, som belyses sociologisk, historisk, teologisk og filosofisk.

​Rapport: Lukningstruede kirker

19 københavnske kirker, rapport om de lukningstruede kirker. Rapporten indeholder en vurdering af de arkitektoniske og funktionelle værdier i de københavnske kirker, der er indstillet til at blive taget ud af brug.

Kirker

Kirkebyggeriet er en stor del af vores kulturarv og har i mange århundreder domineret vores landskab og byer. I det flade og bakkede landskab kan man ikke undgå at se kirkernes tårne og spir, der strækker sig op i himlen, og i vores byer fornemmer man mange steder, hvordan de oprindelige bykerner er komponeret omkring kirken som centrum i byen. 

Der er mange års arkitekturhistorie og håndværksmæssige traditioner gemt i kirkerne, og disse skal vi forstå, passe på og videreføre. At arbejde med at restaurere eller ombygge en eksisterende kirke kræver derfor en stor viden om arkitekturhistorien. 

Læs mere og se illustrationer ved at klikke på bogen herunder. Vil du nøjes med tekst, så klik her.