Kirker

I sit virke som kgl. bygningsinspektør lagde Jens Bertelsen som konsulent – i tæt samarbejde med bl.a. Nationalmuseet – stor vægt på at være en konstruktiv og hjælpsom rådgiver for menighedsrådene. Kirkerne skal dels vedligeholdes og bevares, men også (om muligt) kunne forandres, når nye krav skal imødekommes. Et indgående kendskab til kirkelig arkitektur, kunst og kulturarv har været det nødvendige fundament for arbejdet med kirker.

Bed om et uforpligtende, første gratis møde ved at skrive til Jens Bertelsen jens@bsarkitekter.dk eller ringe på 20550338.

Kirker – en bunden opgave

Kirkernes indretning og anvendelse er en bunden opgave, der danner rammen om gudstjenesten og det kirkelige liv gennem året. Mange kirker anvendes til mange andre aktiviteter og kombinationen af bundethed og fornyelse har vores særlige interesse.

Bertelsen & Scheving Arkitekter har fra 2013 været faste arkitekter på Grundtvigs Kirke på Bispebjerg og arbejder med andre projekter som et pulpiturorgel i Mattæus Kirke på Vesterbro i København og renoveringen af tårnet på Nysted Kirke på Lolland.

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA