Sikring af bygninger mod udefrakommende angreb er en gammelkendt nødvendighed, som de senere år desværre er blevet stadig mere aktuel for virksomheder, institutioner og offentlige anlæg. Det oplever den københavnske tegnestue, Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS, som derfor nu har oprettet et dedikeret sikkerhedsteam med ansvar for terrorsikret arkitektur.

Det er ingen hemmelighed at Danmark sammen med store dele af den vestlige verden i disse år oplever et stigende fokus på sikkerhed, som følge af den øgede terrortrussel. Det mærker man også på tegnestuen, Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS. Det fortæller Hans Scheving, stiftende partner og leder af tegnestuens sikkerhedsteam: “I dag forventer kunden, at sikkerhedselementet er en del af det færdige projekt og vi arkitekter skal derfor kunne skabe balancen mellem effektiv terrorsikring og vores danske traditioner for åbenhed og demokrati i arkitekturen”.

Derfor har Bertelsen & Scheving nu oprettet et dedikeret sikkerhedsteam, der har ansvaret for terrorsikring ved både nybyggeri og restaurering af eksisterende bygninger.

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS har, blandt andet i perioden som kongelige bygningsinspektører, stor erfaring med at gennemføre nænsomme og respektfulde restaureringer af højtprofilerede, offentlige bygninger. Og den evne kommer dem nu til gode. Det forklarer Hans Scheving: “Der er stor forskel på at terrorsikre nybyggeri og eksisterende byggeri ved restaurering. Ved nybyggeri anno 2017 er sikkerhedsløsninger oftest en naturlig og forventet del af det færdige projekt, men terrorsikring i forbindelse med restaurering kræver et særligt håndværk, som vi de senere år har forfinet og nu mestrer som få andre i landet”.

Det store spørgsmål, når man foretager terrorsikring i forbindelse med restaurering af en bygning, er, hvordan bygningen kan forblive åben og imødekommende samtidig med at et højt sikkerhedsniveau etableres. Den konkrete bygning skal have tilført elementer som modstår eller dæmmer op for diverse angreb, men samtidig skal bygningen forblive tro mod den oprindelige arkitekts visioner og bygningens kulturarv. For Hans Scheving er der ingen tvivl om at løsningen findes ved at indtænke sikkerhed tidligt i projektet: “Vi har en integreret tilgang, hvor vi fra første færd indtænker enkle og effektive foranstaltninger i bygninger og helhedsplaner, således at terrorsikringen forbliver usynlig for de uindviede. Vores fornemste opgave er altid at skabe de fysiske rammer for tryghed og sikkerhed, uden at disse rammer indskrænker eller hæmmer det levede liv”.

Bertelsen & Scheving ApS på Folkemødet

Hans Scheving fra Bertelsen & Scheving Arkitekter deltog, i 2017 på Folkemødet på Bornholm, i en debat med politikere og fagfolk om terrorsikring og hvordan Danmark bedst beskytter sig mod den type angreb, vi har oplevet i vores nabolande.

Læs mere her om terrorsikring i arkitekturen her