Kong Haakons Kirke (1958) i København er tegnet af den norske arkitekt Carl Corwin og er en af 32 norske sømandskriker i udlandet. Inde i kirken skabte kunstneren Siguard Winges et centralt alterbillede og kirkeklokkerne blev udført af klokkestøber Ole Olsen Nauen og var en gave fra A.P.Møller og hans norske kone Pernille. Kirken har efterfølgende modtaget mange gaver, som i dag opbevares og udstilles i bygningen. Den ret stramme modernistiske arkitektur, som bygningen har haft fra opførelsen, er i dag sløret. Vores opgave har været at udpege og fremhæve kirkens arkitektoniske kvaliteter. Udover en ’oprydning’ foretages der punktvise nedslag som fokus for renoveringen, hvor der bygges om og forbedres. Der designes en ny lysekrone til det store kirkerum, der etableres nyt fast inventar og der vælges nye møbler som harmonerer med rummene. Forslaget omfatter i første omgang kun de primære publikumsrum, dvs. forstue, pejsestue, festsal og kirkerum, herudover køkken og lager i kælder.

  

Den Norske Sømandskirke – København
Art: Nyindretning og renovering
Bygherre: Kong Håkons Kirke
Projektstade: Udført 2017-2018

Oprydning

Sortering og optimering af løst inventar i stueplan Oprydning og organisering af lager i kælder Ændringer i indretningen

Ombygning

En opgradering af funktionelle og logistiske forhold: Nyt industrikøkken Ny elevator til kælder (lager) Ombygning af venteværelse og lagerfunktion i kælder

Forbedring

Ny belysning Akustisk regulering i festsal og ny teleslynge i kirkerum Nyt gulv i festsal Ny foldevæg mellem forstue og pejsestue Opfriskning af overflader Energioptimering Stavkirkens midterrum er højt og repræsenterer samtidig en kreds, som menigheden samles i. Rummets højde danner en akse mellem himmel og jord. Kong Haakon Kirke har ligesom stavkirken et højt kirkerum og danner på samme måde en kreds for menigheden at samles i, og en akse mellem himmel og jord.

Læs mere om en specieldesignet lysskulptur til kirken her:

Læs mere om kirkens historie her:

Gå til Kong Haakons Kirkes hjemmeside her: