Kong Haakons Kirke (1958) i København er tegnet af den norske arkitekt Carl Corwin og er en af 32 norske sømandskirker i udlandet. Inde i kirken skabte kunstneren Sigurd Winge et centralt alterbillede, og kirkeklokkerne blev udført af klokkestøber Ole Olsen Nauen og var en gave fra A.P.Møller og hans norske kone Pernille. Kirken har efterfølgende modtaget mange gaver, som i dag opbevares og udstiles i bygningen. Den ret stramme modernistiske arkitektur, som bygningen har haft fra opførelsen, var blevet sløret.

Vores opgave var at udpege og fremhæve kirkens arkitektoniske kvaliteter. Udover en ’oprydning’ er der foretaget punktvise nedslag som fokus for renoveringen, hvor der er bygget om og forbedret. Der blev designet en ny lysekrone til det store kirkerum og etableret nyt fast inventar, og der blev valgt nye møbler, som harmonerer med rummene. Opdateringen omfatter kun de primære publikumsrum, dvs. forstue, pejsestue, festsal og kirkerum, herudover køkken og lager i kælder.

Oprydning

Løst inventar er blevet sorteret og optimeret. Lageret i kælderen er ryddet op og organiseret. Indretningen er optimeret.

Ombygning

Funktionelle og logistiske forhold er blevet optimeret: Der er installeret nyt industrikøkken og ny elevator til kælder (lager). Endvidere er venteværelset ombygget.

Forbedring

Vi har installeret ny belysning i form af en lysskulptur, som du kan se billeder af her. Designprocessen kan du læse om her. Derudover har vi foretaget en akustisk regulering af festsalen og installeret ny teleslynge i kirkerummet. Der er lagt nyt gulv i festsalen, ligesom der er installeret en ny foldevæg mellem forstuen og pejsestuen. Endvidere er kirken blevet energioptimeret, og diverse overflader er blevet opfrisket.

Gå til Kong Haakons Kirkes hjemmeside.

Den Norske Sømandskirke – København
Art: Nyindretning og renovering
Bygherre: Kong Haakons Kirke
Projektstade: Udført 2017-2018