De kongelige bygningsinspektører udfører bygningssyn og gennemfører vedligeholdsopgaver og om- og tilbygningsprojekter på statens fredede bygninger og andre statslige bygninger, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning. Desuden skal bygningsinspektørerne fungere som konsulenter i sager vedrørende kirkebygninger. Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS arbejdede i perioden 2012-15 som kongelige bygningsinspektører ud fra en vision om, at en moderne kongelig bygningsinspektør ikke kun er én person, men et team der dækker de kompetencer, et inspektorat skal kunne bidrage med. Den formelle titel forudsætter naturligvis, at én i teamet påtager sig ansvar og handlekraft både internt og eksternt og fylder rollen ud på kompetent vis.

Team-tankegang

Tanken om et team går tilbage til første halvdel af 1700-tallet, hvor Christian VI – med inspiration fra de øvrige hoffer i Europa – havde mere end én rådgiver tilknyttet, når der skulle forandres eller bygges nyt. Det gjaldt om at få det bedste ud af opgaven – projektet var hovedsagen. Gennem dialog og parallelle forslag og alternativer fandt forandringer deres form. Og forandret blev der. Nogle gange råt og brutalt, andre gange nænsomt og under hensyn. Dialogen bandt det hele sammen. I en årrække har arkitekturen været båret af en opfattelse af en, i bogstaveligste forstand, enestående arkitekt. Men for at moderne byggeprocesser skal give et godt resultat, er det nødvendigt at inddrage så mange specialister, at teams – hvor man lytter til og respekterer hinanden – er naturlige og nødvendige. Netop denne arbejdsmetode benytter Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS: et diskuterende team, der både taler om æstetik, økonomi og tid – og i syntesen af disse får det bedste ud af ønsker og krav og de penge, der er til rådighed.

Læs mere om vores arbejdsmetode her.

 

 

Bertelsen og Scheving - Kulturarv, Amalienborg, Christian d. IX´s Palæ - Restaurering