Kulturarv og formidling. Omvendebilleder indkredser nogle af de skift – de omvendebilleder – der har udløst eller kom til at udløse en forandring. For os, der arbejder med historiske bygninger er det aldrig nok kun at forholde sig til det, der er tilbage. Det er også nødvendigt at forstå den tid, hvor bygninger, landskab og byplaner blev til i. Ved at se på tidernes historiske opfattelse af naturen og vores forhold til naturen kan vi skyde en genvej til at forstå de større historiske træk.

Naturen har altid og vil altid være en forudsætning for vores liv

Kulturelt har vi altid forsøgt at forklare naturen for hinanden, og i forskellige tider er vi blevet enige om, hvordan naturen og dens fænomener skal forklares, så vi kan leve med den og acceptere det, der glæder os og det, der skræmmer os. Vi vil så gerne kunne forudse og styre naturen, så gennem historien har vi igen og igen reformuleret vores opfattelse af naturen, så den nye forklaring blev et omvendebillede: før troede vi, nu har vi erkendt…! Omvendebilleder er velkendte i billedkunsten og arkitekturen og kunstarterne har som en følsom seismograf altid afspejlet tidernes skiftende opfattelser og erkendelser.

 

 

Bertelsen & Scheving - Omvendebilleder - Kulturarv