Bertelsen og Scheving Arkitekter arbejder med kulturarv. Tegnestuen er specialiseret i restaurering, renovering og transformation af fortidsminder, fredede landskaber og bygninger, byrum og interiører. Som kgl. bygningsinspektører 2012-15 fik vi erfaring med nogle af de fineste bygninger i Danmark: bl.a. Amalienborg Slot og og Fredensborg Slot. Vi har erfaring med at passe på bygninger som Christiansborg Slot, renovere moderne, fredede bygninger som 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg, og at ombygge bevaringsværdige bygninger som Folketeatret. Vi har ombygget tidligere staldbygninger ved Amalienborg Slot og på Slotsholmen til moderne kontorer. Bed om et uforpligtende, første gratis møde ved at skrive til Jens Bertelsen jens@bsarkitekter.dk eller ringe på 20550338 eller til COO Maria Wedel Søe på mws@bsarkitekter.dk eller mobil 30223402.

Bertelsen & Scheving - Folketeateret - Ombygning
Kulturarv

Vi sikrer vores kulturarv til fremtiden

Kulturarven er en gave, vi har fået og kan sikre mod at forsvinde igen, hvis vi renoverer eller transformerer bygningerne, så de er brugbare i dag. Vi arbejder inden for rammerne af Det anerkendende Princip for at sikre, at vi nok har veneration for det historiske, men også vovemod nok til at turde forandre og forny.