Kunst eller kroner

I de seneste 1500 år har arkitekter og kunstnere stræbt efter at nærme sig det højeste – enten religiøst eller i forhold til magten – ved at arbejde med de allerfineste materialer og de allerdygtigste håndværkere. Kvalitet er bundet til udstyr og udførelse. Vi har en idé om at udfordre denne indgangsvinkel ved at tænke anderledes – måske i mere ordinære materialer; måske i en formgivning, der ikke forudsætter, at kun landets allerbedste håndværkere er i stand til at udføre arbejdet; måske ved at arbejde æstetisk med det højeste på en indsigtsfuld og kunstnerisk måde.

Pænhed kan være en falsk tryghed, der er langt fra den skaberkraft, der giver os fantastisk moderne arkitektur eller en kulturarv at være stolte af. Det er skaberkraften, vi gerne vil i dialog med.

 

Hands on
En høj kunstnerisk profil forestiller de fleste sig bundet til den frie kunst. Vi opfatter det anderledes. Det kunstneriske er altid jordbundet. ”Hands on”. Håndværket er afgørende, for uden viden om materialernes egenskaber og behandling kommer selv den frieste kunstner ingen vegne.

Og ”Hands on” er det konkrete i en byggeproces, en stram økonomi, en begrænset tid. Vores erfaring er, at det er i accepten af det konkrete, vi finder kimen til det kunstneriske anslag, til den interessante løsning, til at bygge nyt og flot eller til at bære kulturarven videre til de næste generationer.

forbygherre-kunst-eller-kroner-02