Som led i en række fælles arkitekturpolitiske initiativer nedsatte forhenværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen i oktober 1998 et udvalg med overskriften ”Kunsten ud i det offentlige rum”.

 

En del af gaden

Udvalget fik til opgave at sætte fokus på den fortsatte udbygning af arkitekturens og kunstens rolle i samfundet. De skulle udarbejde konkrete initiativer, der kunne stimulere samspillet mellem arkitektur og billedkunst. Samtidig skulle dette bidrage til at integrere kunsten i det offentlige rum. Rapporten sammenfatter udvalgets arbejde. I udvalget sad arkitekt Anna Maria Indrio, billedhugger Mogens Møller, arkitekt Jens Bertelsen, billedkunstner Ulla Diedrichsen og to repræsentanter for ministerierne, Flemming Frydendal og Helvinn Høst.

 

Rapporten er grafisk tilrettelagt af Jens Bertelsen

Udgivet af Kulturministeriet, 1999

Bertelsen & Scheving - Kunsten ud i det offentlige rum - Formidling