Det tidligere hovedsæde for NKT har i de senere år gennemgået en istandsættelse, herunder en omfattende facadeistandsættelse og en komplet ny indretning af bygningens indre. Tag og tagterrasser har ikke indgået i denne omfattende proces, så nu er det tid til at det flotte kobbertag også får en tur.

Bertelsen & Scheving - La Cours Vej - Tagudskiftning af kobbertag
Bertelsen & Scheving - La Cours Vej - Tagudskiftning af kobbertag - Restaurering
Bertelsen & Scheving - La Cours Vej - Tagudskiftning af kobbertag - Restaurering

Restaureringsstrategi

Bygningens høje kvalitet lægger op til en istandsættelsesstrategi med en levetidsforventning på mere end 50 år for tagflader og underkonstruktioner og samtidigt forbedre den, set med nutidens øjne, meget beskedne isolering. Løsningen er helt klart i tråd med tidens ønske om bæredygtighed og sikrer samtidig meget lave forventede driftsudgifter i perioden, grundet det begrænsede vedligeholdesbehov. 

For at kunne opnå dette ønske ændres den hidtidige konstruktion og den eksisterende tagkonstruktion fjernes til betondækket og erstattes af en massiv celleglasisolering med bibeholdelse af tagets oprindelige geometri og oplægge kobbertaget direkte på isoleringen. Hermed sikrer man en uorganisk løsning og fjerner derved risikoen for fremtidige rådskader.

Bertelsen & Scheving - La Cours Vej - Tagudskiftning af kobbertag
Bertelsen & Scheving - La Cours Vej - Tagudskiftning af kobbertag

Tagudskiftning, Frederiksberg
Art: Renovering af tag
Bygherre:
 PPLUS Erhvervsejendomme K/S
Projektstade: Under opførelse i 2020

Bertelsen & Scheving - La Cours Vej - Tagudskiftning af kobbertag - Restaurering