Landskab. Søndermarken blev oprindeligt anlagt som symmetrisk barokhave til Frederiksberg Slot. Men den blev tidligt til en romantisk have med slyngede stier og åbne vues over det bakkede landskab. Modsat den pænt friserede Frederiksberg Have på den anden side af Roskildevej, fremstår Søndermarken som den ‘vilde natur’. Her får træerne lov at vokse lidt højere og skovbunden henligger lidt mere uforstyrret.

Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter

Den romantiske have, det naturlige landskab

Siden den romantiske haves anlæggelse i 1700-tallet har der i haven ligget fire strategisk placerede pavilloner. Pavilloner som besøgende kunne opdage og tage sig et  inspireret hvil i: Den kinesiske pavillon, Eremithytten, Favnebrændehuset og Kuglehytten. De oprindelige pavilloner er kun kendt fra historiske kilder, og den eneste bestående pavillon er den kinesiske, der omkring år 1900 blev ombygget som et læskur på kystbanen på strækningen mellem København og Helsingør. Ved genoprettelse af pavillonerne skal vi dermed ikke forsøge at genoprette de oprindelige bygninger, som man ikke ved meget om, men derimod genoprette den oprindelige idé og de oprindelige følelser, som disse fire pavilloner har skullet fremmane.

Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter
Nye Pavilloner i Søndermarken - Landskab - Bertelsen og Scheving Arkitekter