Landskabsarkitekt. En undersøgelse af nye landskabs- og bygningstypologier for landbrugsområder i Danmark.

At sadle om

I Danmark forventer vi, helt naturligt, at der bliver taget hånd om husdyrene, miljøet – naturen. Det dyrkede landskab, med produktionsdyr og læhegn, opfattes som natur – som en ressource alle har del i – og kan bruge. Men det dyrkede landskab er ved at ændre karakter, fordi alle de mennesker der lever af jorden og dens afgrøder, i disse år må sadle om. En lang række gamle produktionsformer, marker og gårde forandres. Landbrugene bliver større, husdyrholdet bliver koncentreret i ”fabrikker” – og byboerne – de rykker ud i alle de tomme husmandssteder, ud i ”naturen,” for at bo der, ”ligesom i gamle dage.” I mødet mellem det professionelle landbrug og de nye beboere af det danske kulturlandskab, opstår der flere og flere konflikter – bl.a. fordi de to grupper møder hinanden med helt modsatrettede forventninger. Skal det være produktion – eller ”natur” og hvordan skal det se ud? Se hele undersøgelsen her.

Bertelsen & Scheving - Landbrug i forandring - Realdania forside - Landskab