Bertelsen & Scheving Arkitekter arbejder med landskaber, fordi vi opfatter samspillet mellem bygninger og landskaber som afgørende. Fredede haver og kulturlandskaber skal til stadighed forandres for at kunne bevares fornuftigt. Bevaring af landskaber kræver planlægning, og at man tænker i helheder. Tegnestuen udarbejder bevarende haveplaner med forsvarlig driftsøkonomi som forudsætning for fremtidig drift og vedligehold. Bed om et uforpligtende, første gratis møde ved at skrive til Jens Bertelsen jens@bsarkitekter.dk eller ringe på 20550338.

Samarbejde med landskabsarkitekter

Siden 2000 har Bertelsen & Scheving Arkitekter samarbejdet med den dansk-tyske landskabsarkitekt Bertel Bruun fra det tyske firma Breimann & Bruun. Samarbejdet er med til at sikre en bevidst forbindelse mellem bygning og landskab, som er afgørende for et godt slutresultat. Vi har sammen opbygget en særlig form for planlægning, som vi kalder for ”gummistøvleplanlægning”. Den går ud på, at vi vandrer, vurderer og analyserer for at kunne beslutte de indgreb, vi anbefaler som fornuftige. Fra 2016 arbejder vi desuden sammen med Henrik Jørgensen Landskab A/S om blandt andet syn- og vedligeholdelsesplaner.

Bred erfaring

Bertelsen & Scheving Arkitekter inddrager altid landskabet i de projekter, hvor samspillet mellem bygninger og natur er afgørende. Det har resulteret i et princip for dyrkningshaver i de almennyttige boligprojekter Pixihaveby i København og Am Wasserturm i Flensburg, renovering af den romantiske have i Knuthenborg Safaripark og strategi for 1700-talspark til Frydenlund Slot i Vedbæk. 

Bertelsen & Scheving - Landskabsarkitekt - Landskab
Bertelsen & Scheving - Landskabsarkitekt - Landskab