Haven er arrangeret rundt om huset i nedadskrånende ringe af forskellig beplantning. Tættest på huset findes forskellige sol- og lækroge til ophold og længere ude i haven findes drivhus og boldspilsplads samt en rhododendronhæk, der deler haven yderligere op i forskellige afdelinger og stemninger.

I C.Th. Sørensens ånd

Haven har et tilsvarende cirkelslag på den anden side af huset ud mod gaden, og modsvarer den have, som havearkitekten C.Th. Sørensen tegnede til husets genbo. Der ligger haven som en ren cirkel rundt om huset, mens cirklen her brydes og forskydes af boligen. Haven er under opførelse.

Se flere af vores landskabsprojekter her:

Bertelsen & Scheving - Privat have - landskabsarkitektur - C.Th Sørensen
Bertelsen & Scheving - Privat have - landskabsarkitektur - C.Th Sørensen
Bertelsen & Scheving - Privat have - landskabsarkitektur - C.Th Sørensen
Bertelsen & Scheving - Privat have - landskabsarkitektur - C.Th Sørensen
Bertelsen & Scheving - Privat have - landskabsarkitektur - C.Th Sørensen