Egne landskabsprojekter og kollaborationer med Breimann & Bruun Landschaftarchitekten

En bygning ligger altid et sted

… og den danner altid et sted. Et sted i byen, et sted i landskabet. Et ubetydeligt hus kan definere et landskab på en måde, så huset opfattes som vidunderligt. Et betydeligt hus kan placere sig så arrogant og kejtet i landskabet, at begge dele arbejder imod hinanden, og det samlede resultat bliver forvirrende og ubetydeligt. Vi opfatter derfor den gesamte virkning som altafgørende. Uden et bevidst forhold til det sted, en bygning ligger og uden et bevidst forhold til de rum, der opstår, mister tingene den betydning, der er væsentlig for alle, der besøger stedet.

At arbejde bevidst med forbindelsen

Siden 2000 har samarbejdet med den danske landskabsarkitekt Bertel Bruun fra det tyske firma Breimann & Bruun haft et skarpt fokus på netop at etablere en bevidst forbindelse mellem bygning og landskab. En forbindelse, som vi finder afgørende for et heldigt resultat. Et landskab er et “langsomt maleri”, men også et foranderligt maleri. De første penselstrøg kan se lovende og overbevisende ud, men naturen har sine egne love og regler. Nogle vækster viser sig at klare sig bedre end andre. Andre tager over, fylder mere og får andre vækster til at gå ud. Ethvert formgivet landskab er et kulturelt indgreb i naturen. Men har landskabsarkitekten forstået væksterne og læst stedet rigtigt, så står projektet klart og tydeligt. Også når årene er gået og alle udplantninger er vokset til. Landskabskunsten har mange udfordringer. Men arkitekturen har lige så mange udfordringer, for bygningsarkitektens ideer kan stå nok så klart og overbevisende frem i det endelige byggeri. Men flytter der brugere ind som vil det modsatte end arkitekten havde tænkt det, så arbejder hus og indretning imod hinanden. Det samlede resultat er i en intern konflikt.

Gesamte værker

En klar fælles ambition om at danne gesamte værker mellem bygning og landskab har til gengæld en tendens til at holde gennem århundreder. Eremitageslottets klare position i landskabet er et langtidsholdbart koncept. Det overlever selv om selve slottet bliver bygget om og selv om nogle af de gamle egetræer på sletten falder døde om. Tanken var klar og ideen var robust, da slottet blev anlagt og landskabet defineret. Det er med sådanne langtidsholdbare tanker, vi har arbejdet siden år 2000. Vores fælles ambition er at gøre det komplicerede enkelt og dermed formidle nogle helt basale rumlige og landskabelige oplevelser, uanset opgavernes størrelse og karakter – nyt eller historisk.

Se præsentationen af projekterne her

Bertelsen & Scheving - Bispebjerg Hospital - Situationsplan - Helhedsplan