Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - havnepromenade

Havnepromenade og bådebroer

På Sydkaj udføres fra 2022 en ny havnepromenade foran den kommende boligbebyggelse, som vi også har tegnet, langs havnen mellem Skandsen og Sydkaj. Havnepromenaden vil fremme det stille, men også mere aktive hverdagsliv. Her kan man tage sin opbevarede kajak og ro en tur ud i havnen, se til sin sejlbåd eller nyde en forfriskning på den nye udsigtsplads for enden af promenaden.  

Havnepromenaden bliver et aktiv både for den fremtidige boligbebyggelse mod Syd og for hele Nakskov. Den langstrakte promenade får en gennemgående bredde på 6 m med et afvekslende forløb med små nicher til ophold med havneskure og orangerier til forskellige aktiviteter langs bebyggelsen og mod havnen.

Hensyn til indblik

Havnepromenaden er hævet 2 m over dagligt vande og boligerne mod syd hæves yderligere 0,8 m. Dermed sikre man mod højvande og især mod indblik fra promenaden. Foran bygningerne er et beplantet areal, der afsluttes med 40 cm høje betonplinte, som indbyder til ophold. Materialer og overflader tilpasser sig de omkringliggende områder og refererer til det tidligere mørtelværk på grunden.

Nye bådebroer

Langs kajkanten anlægges nye bådebroer i træ og med siddemuligheder.  Der bliver en bådebro på ydersiden mod havnen, hvor større sejlskibe kan lægge til, og en på indersiden, hvor der er plads til joller og mindre motorbåde, der kan sejle under broen. Der vil være fortøjningspladser både til mindre både og kajakker.

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - landskab
Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - landskab
Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - landskab

Hensyn til fisk og skaldyr

Den inderste del af havnen er også et vigtigt gydeområde for fjordens fisk. Der udføres derfor såkaldte Biohuts under bådebroerne, der er simple stålnet fyldt med østersskaller, hvor fiskene kan søge i sikkerhed eller gyde. En ny opfindelse man med succes har anvendt i andre danske havne inden for det sidste år.

Fodgængerbro over havnen

En ny fodgængerbro over havnen skaber forbindelse mellem Sydkajs nye  havnepromenade og resten af byens centrum på den anden side. Den nye forbindelse skaber sammenhæng mellem Nakskovs historiske centrum på nordsiden og den nye bebyggelse og den aktive erhvervshavn på sydsiden. Fodgængerbroen bliver en vigtig del af Nakskov Havns samlede havnefront og en ny udsigtspost for de mange aktiviteter i havnen. 

Broen er udformet som en simpel konstruktion i træ og stål, der spænder over havnen med så få understøtningspunkter som muligt og for at få lethed i konstruktionen. Broen får en let og indbydende karakter, der relaterer til det nærliggende havnemiljø og bådebroer og skaber en attraktiv forbindelse mellem Sydkaj og byens centrum. 

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - landskab

Promenade og bro – Nakskov Havn
Art: Landskab
Bygherre: Lolland Kommune
Totalrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter
Projektstade: Start 2022, færdigt 2023