I 2022 går tegnestuen i gang med et større byggeri på Sydkajen i Nakskov Havn. Der er tale om blandet bolig og erhverv med hovedvægten på boliger. Husene får en helt unik placering med udsigt til havnen og byens historiske bykerne med den flotte sammenhængende havnefront i Havnegade.

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - nybyggeri

Byens identitet

Nakskov Havn er en central del af byens identitet og centrum for byens industri og handelsliv. Havnen er et naturligt samlingspunkt for byens borgere og turister, der besøger byen og den smukke Nakskov fjord. Området skal transformeres med nye, moderne og tidssvarende boliger og erhvervslokaler, der henvender sig bredt til byens borgere, erhvervsdrivende og turister, og vil blive et godt ankomststed for kommende tilflyttere.

Respekt for det eksisterende bymiljø

Nakskov er fyldt med bevaringsværdige huse, både klassiske bindingsværkshuse med flere stokværk og mange fine bygninger i klassiske røde mursten. Når tegnestuen bygger nyt i sådan et miljø, er det afgørende, at det nye passer ind i dette historiske bymiljø også mange år ud i fremtiden. Tegnestuens arkitekter kender Nakskov godt fra flere tidligere projekter og er inspireret af byens fine bygningskultur og de flotte pakhuse langs havnen.

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - nybyggeri

Boligerne

Den nye bebyggelse består af seks gavlhuse, der alle vender gavlene mod havnen og er placeret i en blød bue, der spejler den buede havnefront på den modsatte side af havnen i Havnegade.

Gavlhusene er orienteret nord/syd for at optimere udsigtsforholdene, så alle boliger får blik over havnen og det historiske centrum samt giver de nye øst-vestvendte boliger både morgen og aftensol.   

Gavlhusene består af en højere del i fire etager mod havnen og en lavere del i to etager vendt mod det bagvedliggende boligkvarter, Færgelandet, også med udsigt over havnen.  Gavlhusenes relief og sammensatte form refererer mod havnen til havnens historiske pakhuse og fine bygningskultur og mod syd til den lavere og mere uformelle bystruktur langs Skandsen og Færgelandet. 

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - nybyggeri

Haverum og højtvandssikring

Mellem husene bliver der på den ene side fælles adgangsvej, der giver adgang til bebyggelsen, og på den anden side et fælles haverum, der giver beboerne en attraktiv fælles have med udsigt mod byen. For enden af stikvejene er der adgang til en ny havnepromenade, med bådebro og en fodgængerbro til Havnegade og Dronningestræde. Husene er hævet, så gulv i stueplan er 2,8 m over dagligt vande og opfylder dermed kravene til højtvandssikring.

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - nybyggeri
Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - nybyggeri

Dronningens Pakhus, der ligger lige over for Sydkaj, og Theisens Gård er begge eksempler på de klassiske bybindingsværkshuse, og vi har stræbt efter et æstetisk udtryk, der spejler dem, men med et moderne udtryk.

Bertelsen & Scheving - Nakskov Sydkaj - nybyggeri

Læs om projektet på Nakskov Sydkajs egen hjemmeside.

Boliger og erhverv på Nakskov Havn
Art: Nybyggeri
Bygherre: Sydkaj P/S
Totalrådgiver: Bertelsen & Scheving Arkitekter
Projektstade: Start 2022, færdigt 2023