Nordre Sidebygning ved Det Gule Palæ i København står over for en gennemgribende restaurering og det bliver med et hold der – udover Bertelsen & Scheving Arkitekter – blandt andet består af Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Martin Funch Rådgivende Ingeniørfirma. Det Gule Palæs Nordre Sidebygning er baghus til Christian IX’s Palæ og sammenbygget med Det Gule Palæ, hvor Hofmarskallatet holder til.

Bertelsen & Scheving Arkitekter har erfaring med at gennemføre byggeri tæt på kongehuset fra vores arbejde med Garderstalden i Toldbodgade 2013-2015 og renoveringen af tag og balustrader på Christian IX’s palæ 2014-2016. Nordre Sidebygning har haft mange forskellige residenter og funktioner gennem tiden, og den er i forbindelse med de skiftende indretninger også blevet ombygget flere gange. Bygningen er desuden forhøjet i to omgange.

Stueetagen har fungeret som både vognremise og hestestald. Mezzaninen blev tilføjet omkring 1840, og her har der blandt andet været lejligheder til ansatte ved hoffet. Da Prins Christian af Glücksburg blev tronfølger i 1853 blev den øverste etage bygget på. De seneste godt 35 år har bygningen primært været i brug som kontorfløj for Hofmarskallatet i Det Gule Palæ.

Kontorer for hofmarskallet – Amalienborg
Art: Restaurering
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Projektstade: Under opførelse 2017-2020

Læs mere om Garderstalden her

 

Bertelsen & Scheving - Nordre sidebygning - Genopretning