Gardestalden blev opført i 1842 efter tegning af Jørgen Hansen Koch som en staldbygning til brug for gardervagten samt for prins Christians af Glücksborgs heste. Bygningen ligger i gården bag Det Gule Palæ i Amaliegade og har herudover Amalienborg og havnen som nærmeste naboer. I 1923 blev bygningens tag ændret til et mansardtag med beboelse i tagetagen og senest ombygget i 2003. Bygningen har gennem tiden været præget af mange ombygninger, og i dag står blot enkelte fragmenter af den gamle stald tilbage som en reminiscens. Gardestalden blev fredet i 2011. Oprindeligt har stueetagen været indrettet som stald med en karakteristisk midtergang med søjler og spiltovsbokse til siderne og et fladt, gipset og kalket loft. Taget var et sadeltag, som ved renoveringen i 1923 blev ændret til et mansardtag med beboelse i tagetagen. Indvendigt er materialevalg og rummelighed opstået gennem forskellige tiders skiftende behov og fremstår derfor ikke som en samlet indretning.

Fra hestebokse til åbent kontor

Med projektet om at renovere, reetablere og nyindrette Gardestalden var det tanken at rydde stueetagens mange tilføjede vægge og indretninger, så den oprindelige, åbne staldstruktur blev hentet frem igen. Dog som kontorer og ikke som stald. Midtergangen etableredes med nye søjler og skillevægge mellem kontorerne i træ som de oprindelige hesteboksvægge. Over skillevæggene blev glas indsat for at genskabe fortællingen om det store rum, stalden oprindeligt har været. Lejlighederne på 1. sal reetableredes med det formål at gøre lejlighederne gennemlyste frem for den orientering mod enten nord eller syd, som de har i dag. Den grundlæggende idé med projektet var at fastholde og genskabe den prunkløse stil i tone og byggeteknik og løsninger, som stalden oprindelig blev bygget i.

Bertelsen og Scheving - Gardestalden - Toldbodgade 43 - Restaurering
Bertelsen og Scheving - Gardestalden - Toldbodgade 43 - Restaurering
Bertelsen og Scheving - Gardestalden - Toldbodgade 43 - Restaurering
Bertelsen og Scheving - Gardestalden - Toldbodgade 43 - Restaurering