Historisk facade

Efter en grundig historisk analyse af facaden har vi i dialog med Slots- og kulturstyrelsen tegnet en ny facade i stueplan med afsæt i det historiske materiale. Facaden tager på samme tid udgangspunkt i den historiske facade og møder nutidens krav til en moderne butiksfacade på Strøget i København.

Et historisk fotografi fra ca 1870, en plantegning fra 1897 og en facadetegning fra 1904 peger i vidt forskellige retninger ift. hvordan ejendommen oprindeligt har set ud.

Senere ombygninger

Den fredede ejendom på Østergade 16 er blevet ombygget af mange omgange. I 70’erne stod Svenn Eske Kristensen for en omfattende ombygning af facaden for Hellerup og Omegns Bank og senest i 1994 blev der foretaget drastiske ændringer på den historiske facade.

Historisk erhvervsejendom – Strøget
Art: Facadeombygning
Bygherre: Barfoed Group
Projektstade: Under myndighedsbehandling