Principskitse om Københavns havn

Udarbejdet for Statens Kunstfond 1988-1989 af Jens Bertelsen

“Omkring år 2000 vil mellem 60 og 70 procent af verdens befolkning bo i storbyer. Dette gælder ikke alene industrialiserede lande, men også lande i 3. verden.” Således konkluderer Verdenskommissionens rapport om miljø og udvikling (Brundtland-rapporten) i 1987. Brundtland-rapportens anbefalinger til 3. verdens byer er, at foretage en organisationsplanlægning af de kriseprægede områder. Organisationsplaner, der udnytter de arbejdsressourcer, der ligger hos beboerne i kvartererne, og dermed udlægger en ansvarlighed, for at vende udviklingen hos mindre lokale beboerorganisationer. Selvom Københavns problemer vanskeligt lader sig sammenligne med byer i 3. verden, endsige med de kriseramte byer i de industrialiserede lande er der et sammenfald i interesser og løsningsmetoder. Regeringens opfølgning fra december 1980 af Brundtland-rapportens anbefalinger, tilkendegiver da også en generel accept af rapportens konklusioner. Da regeringen samtidig viser en vilje til at forfølge rapportens mål, en bæredygtig udvikling, er det nærliggende at sammenligne principperne for en handlingsplan til udvikling af byderne i 3. Verden med principperne for udviklingen af byer i industrialiserede lande.”

Jens Bertelsen arbejder derfor med en tredeling af magten i byerne: byen, bydelene og bykvarterene. En metode som skal fremme kommunikationen mellem de bureaukratiske instanser og samtidig sikre, at alle får en stemme.

Se hele beskrivelsen her 

 

Bertelsen & Scheving - Københavns bykvarterer - Nytænkning