Tegnestuen arbejder på to måder – som fageksperter og i dialogproces. 
Som fageksperter arbejder vi efter de projekteringssystemer, der hører med til et professionelt arkitektvirke, og fungerer ofte som projektledere. I dialogprojekter faciliterer vi som regel arbejdsprocessen, og dialogen foregår i en flad struktur, hvor alle samarbejdspartnere byder ind i ligeværdighed og udvikler projektet i fællesskab.
Uanset arbejdsmetode er det altid projektet, der er hovedsagen, ikke en særlig måde at formgive på.