Vi har haft fornøjelsen af at arbejde med Anton Rosens Palace Hotel ved Rådhuspladsen for Scandic Hotels som i dag lejer bygningen og er bygherre på opgaven. I daglig tale kaldes bygningen ofte for ’Paladshotellet’, og regnes for et af Anton Rosens hovedværker. Hotellet blev opført i 1906-1910 og blev fredet i 1985. Hotellet er et flagskibshotel i Scandic Hotels kæden.

anton rosen , scandic hotel, scandic hotels , bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn

TILBAGE TIL FORTIDEN

Bygherres ønske var at geninddrage kælderetagen, som i mange år var udlejet separat til hotellets restaurant. For at opnå sammenhæng mellem de to etager, var det oplagt at genskabe tabte bygningsdele fra Rosens oprindelige bygning. Bygningsarbejderne bestod i at genskabe den udvendige granittrappe samt det tilhørende dørparti i facaden mod Rådhuspladsen. Derudover genetableredes en intern trappe mellem restaurantafsnittet i stue- og kælderplanen, og den eksisterende elevatorskakt blev forlænget. Restauranten i kælderetagen blev desuden renoveret, og fik et nyt indgangsparti fra vestibulen i stueplan.

GENSKABELSE AF OPRINDELIG TRAPPE OG DØRPARTI I FACADEN MOD RÅDHUSPLADSEN

I sydfacadens østligste fag retableres den oprindelige ind- og udgang til restauranten til gadeplan ved at genskabe den nedrevne granittrappe og det tilhørende dørfag. Facaderne udgør de dele af Rosens værk, som fremstår mest intakte. Murværk, tag og udsmykninger var omfattet af en større restaurering i 1991. Genskabelsen af trappe og dørparti bidrager til at genoprette facadens symmetri med døre i de yderste fag.

bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn

NY INTERN TRAPPE
Trappen er udført som en kvartsvingstrappe med en svungen forvange. I forstuen er det gamle terrazzogulv med spor fra den oprindelige ruminddeling genfundet og nænsomt repareret. Den ny trappeforbindelse til en nyetableret morgenmadsrestaurant i kælderen følger rummets skrå gavl og skærer sig usentimentalt ned i gulvet, og tilføjer derved endnu et spor til historien.

bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn
bertelsen og scheving arkitekter , Restaurering , palace hotel copenhagen københavn