SMÅ HAVER SOM PIXELS I ET BILLEDE

Sundholm Syd er et særligt sted. Områdets polygonplan fra 1907 tegner et klart emblem i områdets byplan, og konkurrenceforslagets bebyggelse på Sundholm Syd vil fuldende den klare form. Syd for Sundholm ligger Hørgården, der udgør den nordligste del af Urbanplanen. Bebyggelsen er opført i 1960’erne som rationelt betonboligbyggeri som man ser det i mange forstæder.

BEBOERINDDRAGELSE

Beboernes ønsker og ambitioner er grundstammen i projektet, og med deres ønsker om fortsat at være ’noget særligt’ og at bevare åbenhed og forskellighed som en kvalitet ved området, tager lokalplanen udgangspunkt i bæredygtighed og skaber en masse små uderum og fællesarealer mellem husene. Ved at opdele rummene i mindre dele, pixels, får man både plads til private og fælles haver, legepladser, sportsarealer, skovområder og andre mødesteder, der inviterer til ophold, oplevelser og uventede møder. En del af bygningerne er udarbejdet efter KABs model, Almen Bolig+, der henvender sig til ressourcestærke lejere, der har overskud og lyst til at engagere sig aktivt i udformningen og vedligeholdelsen af sin bolig og i det sociale miljø i området.

Et af kravene har været at opføre en del af den nye bebyggelse Almen Bolig +, der er KABs koncept for billige boliger til de ressourcestærke lejere, der har overskud og lyst til at bidrage til drift og vedligehold af egne boliger. Konceptet kræver en særlig byggeteknik – fabriksfremstillede containere, dækket med billige, udskiftelige materialer. Det forhold giver bebyggelsen en særlig stemning – en inspirationskilde til at blive ved med at udvikle bebyggelsen og aldrig læne sig tilbage.

Projektet har fået navn efter pixels i et billede. Pixel Haveby har små, firkantede haver og rum – som pixels i et billede.

Læs mere om projektet her

KONKURRENCEVINDER

Den 29. oktober 2009 blev det offentliggjort af Københavns Kommunes Center for Bydesign, at opgaven med at udarbejde lokalplanen for området Sundholm Syd, er blevet tildelt Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS. Tegnestuen har udarbejdet forslaget sammen med Ekstrakt, Breimann & Bruun Landschaftsarchitekten, Buro Happold og Hans E. Madsen. Beslutningen er truffet på grundlag af forslag fra tre forskellige tegnestuer, som foruden Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS er tegnestuen Vandkunsten og Tanja Jordan Arkitekter.

I begrundelsen hed det blandt andet, at: ”Bertelsen & Schevings projekt er det eneste af de tre projekter, hvis afsæt skaber en synlig synergi med områdets vision om at være anderledes, om at skabe forskellighed, og om at være tydeligt inviterende over for både beboere og den omgivende bydel til at tage del i denne forskellighed.”

I marts 2011 blev Pixel Haveby tildelt MIPIM Award i Cannes på årets konference for investeringer i byer, regioner og fast ejendom.

Læs mere om projektet her

Se en præsentation af vinderforslaget her

Læs mere om MIPIM her

PixiRend04 \Server01alleBertelsen IArkitektur�9-31 Sundholm�7 TEGNING PixiSitPlan01

11 vandsystem 8 100210-tegn-11-PIXIHAVE-FUNKTIONER-Haver-etc 100210-tegn-14-PIXIHAVE-FUNKTIONER-Børneleg-etc 100210-tegn-12-PIXIHAVE-FUNKTIONER-Forbindelsesfelter-etc 100210-tegn-13-PIXIHAVE-FUNKTIONER-Grusarealer_pladser-etc 100210-tegn-15-HUSHØJDER 100210-Plan-2_etape-A3-1_1000 100210-tegn-10-PIXIHAVEPLAN-Helhed PixiSkitse01 PixiSkitse02 PixiSkitse03 PixiSkitse04 PixiSkitse05 7 6 2 10 3 1