Creative brief

Creative brief er det egentlige startgrundlag for en opgave. Her defineres i hovedtrækkene, hvad et byggeprojektet handler om, hvordan skal det se ud, om der er særlige krav eller ønsker osv. Et creative brief skrives efter første møde med kunden/bygherren for at samle tankerne. Efter bygherren har godkendt den, anvendes den til at lede de involverede arkitekter og rådgivere på rette vej i det indledende arbejde. Det er på baggrund af creative brief, at grundskitserne og ideerne til det nye byggeprojekt bliver til.

Se eksempel på creative brief her.

 

Hensigtserklæringer

Ved fredede ejendomme og sammenhænge anbefaler vi, at der udarbejdes en hensigtserklæring med det formål at opnå en fælles forståelse mellem bygherrer og rådgivere af rammerne for byggeriet. En hensigtserklæring er et dokument på ca. otte-ti A4-sider, der beskriver, hvad man ønsker at opnå – selvom der er tale om fredede eller bevaringsværdige sammenhænge. Er der tale om et byggeri, hvor haveanlæg eller omgivelser er helt afgørende for vurderingen, indgår landskabet i hvert afsnit som en fuldt integreret del af hensigtserklæringen. På relevante steder vil der blive indføjet ”Udfordringer”, som er de ønsker, bygherren eller brugerne har til projektet. Det er vores erfaring, at der ofte er ønsker der udfordrer regler eller skal diskuteres med myndigheder. Fordelen ved hensigtserklæringer er, at vi langt mere tidseffektivt kan guide processen i den rigtige retning i stedet for at gennemarbejde et helt projekt på ideplan. En hensigtserklæring er ikke en forhåndsgodkendelse, men alene en afdækning og indkredsen af projektets omfang på et detailniveau og afstikke linjer for en indsats i projektet. På den måde kan bygherrer nemt og hurtigt forholde sig til problematikker, udfordringer og ideer, og tilsvarende nemt tage de første beslutninger ud fra vores rådgivning om sandsynlige ”go’s” og ”no-go’s.”

Se eksempel på hensigtserklæring her.

 

Formidlingsmapper

I forbindelse med byggeprojekter har vi udviklet er særligt redskab, der bygger videre på den nævnte hensigtserklæring i form af en formidlingsmappe. En formidlingsmappe beskriver i ord, fotos og tegninger de fysiske forhold, der er for byggeriet eller den periode en bygning eller et anlæg blev til i. Mappen samler projektets indre logik, så mappen kan danne grundlag for alle beslutninger under projekteringen og udførelsen. Formidlingsmappen er derfor både et redskab til at opnå enighed mellem bygherrer og arkitekter – og et redskab til skurvognen på byggepladsen. Her kan håndværkerne til hver en tid kan få forklaret, hvad der er hele ideen med et projekt. At pege på en tegning eller et historisk foto kan ofte levendegøre et projekt bedre i skurvognen end en tyk A4-mappe med projekttegninger.

Se eksempler på formidlingsmapper her.

 

Bertelsen & Scheving - Procesredskaber - Arbejdsmetoder
Bertelsen & Scheving - Procesredskaber - Arbejdsmetoder