Som led i afklaringen af hvordan et nyt blytag på Sorø Klosterkirke skal udføres, fremstillede engelske blytækkere og danske håndværkere i samarbejde en mock-up på ca. 2,4 x 3 m, som blev hejst op på kirkens tag til vurdering.
Efter engelsk forbillede er pladebredden øget, og falstypen ændret til en ”hollow roll”, der tillader blyet at arbejde pga. døgnets temperaturændringer.