Politiets Efterretningstjeneste har netop offentliggjort to vejledninger om terrorsikring. Som følge af de mange terrorangreb i de seneste år ( før 2017) er de sørgeligt aktuelle, også på vores breddegrader. At man f.eks. ser et af de primitive, men effektive angreb så tæt på som i Stockholms gågadestrøg, bliver det påtrængende nødvendigt at forholde sig til denne risiko også i Danmark.

 

Bertelsen & Scheving som repræsentant for Arkitektforeningen

Tegnestuen har af forskellige årsager været aktive deltagere i en række projekter de seneste år til imødegåelse af terrorangreb, og vi er totalrådgivere på et antal igangværende sager på området, både i bygninger og anlæg i det åbne rum. Derfor er vi også stolte af at have været dialogpartnere for PET’s vejledninger som repræsentant for Arkitektforeningen. Det er kun få i faget, der arbejder med disse emner på et rutineret plan, og forskellige sammenfald gennem de sidste 20 års arkitektpraksis hos BSA har betydet, at vi i dag er en af de meget få virksomheder på området, der udfører og står for mange sikringsprojekter mod terror. Vi har derfor, med glæde, medvirket til skabelsen af vejledningerne fra PET, der nu foreligger og som vil danne basis for de kommende års øgede aktivitet på det arkitektfaglige felt, når det handler om tryghed og sikkerhed.

Vores overskrift i sager om sikring og tryghed er altid: “Giv projektet en merværdi ud over bare sikring mod terror”. Hvis vi kun og alene tilvejebringer sikring og sikkerhed og intet andet – så har vi på en måde allerede tabt kampen mod de ekstremister, der vil os det ondt. Med succes har vi gennem de sidste år gennemført sikringsprojekter inden for den byggede verden – anlæg, kulturarv, bygninger, mv. – og det er os en ære, at PET og Arkitektforeningen som kvittering for den indsats har valgt os til dialogpartnere i de vejledninger på området, der netop er udgivet. I stil med, hvad man gennem de senere år har set blive skabt i Norge, Storbritannien, Sverige og andre lande som reaktion på det fokus vi alle i dag trist nok må have på disse emner.

Læs mere om terrorsikring i arkitekturen her

Læs mere om rådgivnng i forbindelse med sikkerhed

Bertelsen & Scheving Arkitekter - Rådgivere for PET - Terrorsikring