Vi har udarbejdet et fredningsforslag til villaen fra 1948, tegnet af arkitekt Edvard Heiberg til maleren Arne Petersen. Villaen blev safe-registreret tilbage i 1994 men på dette tidspunkt var man ikke på samme måde som i dag optaget af den arkitektoniske og kulturhistoriske værdi som en bygning fra denne periode besad. Haven har indtil nu været anset som et sandsynligt værk af C.Th. Sørensen, men med de originale og signerede tegninger, der er dukket op på Samlingen af Arkitekturtegninger, er uvisheden annulleret: der er tale om et originalt værk af C.Th. Sørensen.

Bertelsen & Scheving - Efterkrigsvilla - Fredningsforslag
Bertelsen & Scheving - Efterkrigsvilla - Fredningsforslag

Historie

Randbølvej 13 er et unikt og velbevaret eksempel på modernismens epoke i Danmark, og på hvordan man i den helt lille skala på dette tidspunkt arbejdede med en samlet integreret værdi af bolig og have. Desuden er dette et enestående eksempel på ikke blot et kunstnerisk samspil, men også et socialt eksempel på den nye moderne bolig, der blev forbillede for senere boligbyggeri. Villaen vidner om datidens samfundsmæssige udvikling af villakvarterer omkring de større byer. Et centralt fokuspunkt i efterkrigstiden var velfærden, og dette kom især til udtryk i nye boliger, både almennyttige og private villaer. I efterkrigsårene var der – som under krigen – en stor mangel på materialer og kvalificeret arbejdskraft, og derfor blev der udviklet og efterspurgt nye materialer og formgivning. Et eksempel herpå ses blandt andet af villaens dele i gasbeton, også kaldet letbeton, som blev opfundet i 1920’erne. Gasbeton fik sin storhedstid i 1960’erne, og dette er derfor et tidligt eksempel på anvendelsen af de nye byggeklodser. Det ekstraordinære ved Randbølvej er, at en minimal og typehusagtig, arkitektonisk perle er skabt i symbiose med et tidløst havekoncept, der trods de beskedne forhold giver stor virkning. Funktionelt er det ekstraordinært, at huset er bygget til og stadig fungerer som kunstner- og legatbolig for skiftende kunstnere.

Bertelsen & Scheving - Efterkrigsvilla - Fredningsforslag
Bertelsen & Scheving - Efterkrigsvilla - Fredningsforslag
Bertelsen & Scheving - Efterkrigsvilla - Fredningsforslag
Bertelsen & Scheving - Efterkrigsvilla - Fredningsforslag

Villa – København
Art: Fredningsforslag
Bygherre: Privat
Projektstade: Ansøgt 2017