Nye funktioner

Kulturarven. Biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, har indstillet 16, eventuelt 17, kirker til at blive taget ud af brug, og derudover er to kirker på en “måske”-liste. Kirkerne tilhører seks provstier og fremgår af rapporten. Biskoppen har anmodet om bygningsinspektoratets bedømmelse af de nævnte kirker og ønsker en vurdering af:

  • de enkelte kirkebygningers arkitektoniske/æstetiske værdier
  • de arkitektoniske værdier af kirkernes inventardele
  • eventuel anvendelse til helt andre formål og i den sammenhæng, om kirkens inventar kan udtages af kirkebygningen, og endelig, om der i kirkerummet eventuelt kan indskydes ekstra dæk eller opsættes andre former for underopdelinger for at imødekomme nye funktionelle krav. Mulige fremtidige funktioner ønskes oplyst.

Anmodningen er besvaret efter besøg i alle kirkerne og sammenfattet i rapporten 19 københavnske kirker. Rapporten forsøger desuden at supplere den udtalelse, Nationalmuseet har udarbejdet 8. maj 2012 om samme emne: “Vedr. Vurdering af de antikvariske værdier i en række københavnske kirker. Dok.nr. 46150/12.”

Læs hele rapporten her.

Bertelsen & Scheving - Lukningstruede kirker - Rapport - Kulturarv